Brieven

Universiteit Leiden moet de studie Frans behouden

De Académie française is geschrokken van het plan om de vakgroepen Frans, Duits en Italiaans op te heffen aan de Universiteit Leiden. Deze maatregel kan een ernstige verzwakking tot gevolg hebben van de studie van het Frans in Nederland.

De Académie française weet goed dat de oudste der Nederlandse universiteiten, erfgename van een prestigieuze traditie, nog altijd uitblinkt in het onderzoek naar Franse taal en literatuur, en een brede en veeleisende opleiding verzorgt voor vele studenten, van wie enkelen Frans willen doceren op middelbare scholen.

De kwaliteit van het onderwijs lijkt slechts te kunnen worden gewaarborgd binnen een zelfstandige vakgroep Frans die studenten een complete en duidelijk omlijnde studie biedt, in tegenstelling tot een brede bachelor waarin het onderdeel Frans onvermijdelijk kleiner zou worden. Bovendien is, op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, de onafhankelijkheid van de vakgroep noodzakelijk voor een vitale uitwisseling met de diverse universitaire instituten in de wereld die zich wijden aan de Franse letteren.

Daarom wil de Académie française benadrukken hoeveel belang zij hecht aan de specificiteit van het onderwijs van het Frans binnen een eigen studierichting en betoont zij haar volledige steun aan de hoogleraren van de Leidse universiteit die zich verzetten tegen de opheffing van hun vakgroep.

Respectievelijk secretaris en directeur van de Académie française

In voetbalreclame is vrouw er vooral voor de sier

Voetbal wordt deze weken gepresenteerd als verbroederend. In de reclame wordt dit wel heel letterlijk genomen. Voetbal lijkt ineens een sport door mannen en voor mannen alleen. Buiten beeld blijft dat voetbal ook onder vrouwen en meisjes een van de meest beoefende sporten is.

Volgens de KNVB is voetbal de snelst groeiende sport onder vrouwen en meisjes. Dat vrouwen met plezier naar voetbal zouden kunnen kijken, er verstand van zouden kunnen hebben en er zelfs over zouden kunnen meepraten, bestaat evenwel niet of nauwelijks in de wereld van de reclame. Vrouwen zijn er vooral voor de sier. Tekst hebben ze niet.

Ongebreideld seksistisch is de Bavariareclame. Hierin blijft het aandeel van vrouwen in de overwinning beperkt tot suggestief met de heupen draaien in iets wat nauwelijks ‘jurk’ mag heten.

Een andere reclame spreekt vrouwen aan op de taak hun mannen thuis tevreden te houden. Om te voorkomen dat zij de al te aantrekkelijke Oekraïense dames – van lichte zeden? – zullen bezoeken, beveelt de Nederlandse Energie Maatschappij een thuistap aan. Deze reclame gaat geheel voorbij aan de pijnlijke realiteit van vrouwenhandel en prostitutie rondom grote voetbaltoernooien.

Reisorganisatie Topic Travel spoort mannen aan hun vrouwen met vakantie te sturen. Als de mannen toch meemoeten, biedt Center Parcs mannen een grootbeeld-tv en vrouwen een rustige sauna.

Het is jammer dat reclamemakers gemakkelijk willen scoren, door alle seksestereotypen uit de kast te halen zodra een groot voetbaltoernooi in de lucht hangt. Wat bezielt hen?

Onderzoekers naar gender en diversiteit in organisaties aan het Instituut voor Management Research van de Radboud Universiteit Nijmegen

Er zijn wel degelijk mensen blij met die weg bij Leiden

Het is een verkeerde voorstelling van zaken dat niemand blij is met de aanleg van de provinciale weg tussen de A4 en A44 bij Leiden (‘Niemand is blij, toch komt-ie’, NRC Handelsblad, 19 juni). Het artikel is ietwat eenzijdig. Het toch zou wel heel vreemd zijn als de provincie een weg wil aanleggen die niemand wil.

Onder meer ANWB, vervoerders, bedrijfsleven en winkeliers in Leiden, maar ook de gemeentebesturen in Leiden en omstreken staan vierkant achter de keuze die het college van Gedeputeerde Staten heeft gemaakt op basis van lang en diepgaand onderzoek.

Het is volkomen begrijpelijk dat omwonenden van de nieuwe weg deze liever niet zien komen en daarom stevig actievoeren. Dit is hun goed recht. Om de pijn te verzachten, heeft de coalitie van VVD, CDA, SP en D66 in de provincie al 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor een betere inpassing van de weg. Hierdoor wordt de tunnel door de gemeente Voorschoten bijvoorbeeld veel langer dan eerst was voorzien en kan de weg ook bij de Leidse wijk Stevenshof achter een grote dijk worden aangelegd, net als de A12 bij De Meern.

Auto’s, vrachtwagens en bussen kunnen straks in negen minuten reizen tussen Katwijk en de A4. Nu duurt dat in de spits, dwars door Leiden, gemakkelijk een uur.

Voorzitter van de VVD-Statenfractie in Zuid-Holland

Word geen arts. Word politicus en maak carrière

Het artikel van Heinse Bouma (‘Word geen arts. Word advocaat, of manager’, Opinie, 20 juni) is mij uit het hart gegrepen. Ik zou aan de laatste alinea het volgende willen toevoegen.

Nee, ga politicologie of bestuurskunde studeren. Sluit je aan bij een politieke partij en vermijd daarna ieder contact met de rest van de maatschappij. Word tassendrager van een Kamerlid of minister. Maak zo carrière. Verspreid luidkeels je schoolboekjeskennis over marktwerking, hoewel je zelf alleen hebt gefunctioneerd binnen overheidsinstellingen. Bij een toekomstige parlementaire enquête naar een inmiddels ingestort zorgsysteem werk je tenslotte al weer enige tijd bij een internationaal adviesbureau en kun je je niets meer herinneren over beslissingen die je nam tijdens je regeerperiode.

Je onschuld was je tijdens je studie al verloren.

Twaalf jaar medisch specialist

Wat een vreselijke foto van dat ritueel geslachte rund

De foto van de rituele slacht, hoewel vast realistisch, zet een al te geïsoleerde groep in een kwaad daglicht (NRC Handelsblad, 20 juni). De foto getuigt van slecht inzicht in gelovigen. Een excuus is op zijn plaats.

Groningen

Wat een geweldige foto van dat ritueel geslachte rund

Wat een buitengewoon goede foto over de rituele slacht in uw krant!

In dit geval is het een koe in een gekantelde dwangbuis. Haar bek is dichtgesnoerd met een rafelig stuk touw, dan hoor je haar tenminste niet. Zo te zien heeft ze een soort metalen pijp in de keel.

Deze foto helpt en versterkt lezers in hun keuze van politici, die denken dat ze zo gemakkelijk ervan afkomen.

Eerbeek

De VVD roept maar wat over ontwikkelingshulp

Er is ruimte op rechts, moet voorzitter Stef Blok van de VVD-fractie in de Tweede Kamer hebben gedacht toen hij het verkiezingsprogramma van zijn partij goedkeurde. Blok steekt PVV-leider Geert Wilders inmiddels naar de kroon als hulpscepticus, door de ontwikkelingssamenwerking bijkans te willen afschaffen.

Frappant is dat hij zijn voorstel nauwelijks inhoudelijk onderbouwt. De liberalen wensen simpelweg geen medeverantwoordelijkheid meer te dragen voor mondiale problemen en reduceren ontwikkelingshulp tot een type armenzorg uit de zeventiende eeuw. Wat er buiten onze landsgrenzen gebeurt, doet er volgens de VVD niet meer toe.

Ontwikkelingssamenwerking gaat voor een belangrijk deel om mensenrechten – om rechten van landlozen in arme landen, om het recht van vrouwen om te beschikken over hun eigen lichaam, om gelijke rechten van homoseksuelen die in hun land niet mogen zijn wie ze zijn of om het recht van boeren op eerlijke markttoegang, kortom, het recht op vrijheid en een menswaardig bestaan van miljarden mensen die het minder hebben getroffen dan wij in Nederland. Het is goed om te weten waar de VVD niet meer voor staat.

Algemeen directeur van Hivos

Israël is Holle Bolle Gijs

Dan Cohen spreekt in zijn brief over de Palestijnen als rupsje-nooitgenoeg (Opinie, 19 juni).

Bijgaande getallen geven een ander beeld. Oorspronkelijk bezat de Joodse bevolking in het mandaatgebied Palestina ongeveer 7 procent van de grond. Israël kreeg in het verdelingsplan van 1947 evenwel 55 procent van de grond toegewezen. In 1949 werden bestandslijnen gezet, waarbij de Israëlische staat 78 procent van de grond onder controle kreeg. In 1967 werden de bestandslijnen genegeerd en werden Oost-Jeruzalem, de Westoever en Gaza bezet. In 1980 werd Oost-Jeruzalem zelfs geannexeerd. Vandaag de dag wordt in hoog tempo de Westoever volgebouwd met Joodse nederzettingen. Feitelijk is 40 procent van de Westoever ontoegankelijk voor de Palestijnse bevolking.

Gedraagt de staat Israël zich niet gewoon als Holle Bolle Gijs?

In 2009 ecumenical accompanier van het Ecumenical Accompaniment Programme Palestine and Israel

  • Yvonne Benschop
  • Marieke van den Brink
  • Laura Visser
  • Hélène Carrère D'Encausse
  • Marc Fumaroli
  • Floor Vermeulen
  • Dr. M.J.F. Mertens
  • Audrey Wijnberg
  • F. Ebbers
  • Manuela Monteiro
  • Kathinka Minzinga