Brief over hoger opgeleiden en kanker

Die hoger opgeleiden leven ook gewoon gezonder

Informatie wordt altijd vervormd en versimpeld, maar als mensen alleen koppen zouden lezen als die van Sander Voormolen, ‘Hogeropgeleide krijgt betere zorg bij kanker’, wordt de werkelijkheid wel erg op een nadelige manier vervormd weergegeven (NRC Handelsblad, 19 juni).

Uit het stuk blijkt dat hoger opgeleiden gezonder zijn door minder roken, beter eten en meer beweging, en dat ze vaker meedoen aan bevolkingsonderzoeken en experimentele behandelingen. Dit leidt tot een hoger genezingspercentage.

Gesuggereerd wordt dat de hoger opgeleide betere zorg „krijgt”. Aangezien er onderscheid wordt gemaakt tussen de lagere en de hogere sociaal-economische klasse, wordt er gesuggereerd dat er een directe relatie is tussen de gekregen zorg en het ontvangen salaris. Hoger opgeleiden „krijgen” evenwel geen betere zorg omdat ze meer verdienen; ze zijn slechts beter geïnformeerd en kiezen vaker voor preventie.

Het is ridicuul dat epidemioloog Aarts het „geen gek idee vindt” om de lagere sociaal-economische klasse bij een doorverwijzing voorrang te geven. Dan wordt de groep die meer aan preventie doet, benadeeld. Logischer zou zijn om de lagere sociaal-economische klasse aan te zetten tot bewegen, minder roken, gezonder eten en vaker meedoen aan bevolkingsonderzoeken.

Studente politicologie en future planet studies

    • Loulou van Ravensteijn