Alimentatie voor ex moet van twaalf naar vijf jaar

Dat staat in een voorstel van de paarse partijen. Na de verkiezing zal blijken hoeveel steun ervoor is.

Den Haag. De duur van partneralimentatie moet naar beneden, van twaalf naar maximaal vijf jaar. En in huwelijken die korter dan drie jaar hebben geduurd, hebben exen straks helemaal geen recht meer op alimentatie. Dat zijn de belangrijkste punten van een initiatiefvoorstel van VVD, PvdA en D66, dat de partner-alimentatie moet inperken.

Het recht op alimentatie zou volgens de drie partijen alleen bestaan als een van beide partners niet of minder heeft kunnen werken gedurende het huwelijk, of als er sprake was van zorgplicht. In die gevallen zou het logisch zijn dat een van de twee ex-partners problemen zou hebben bij het in het eigen onderhoud voorzien. Want, schrijven de partijen in hun voorstel: „Het huwelijk op zich rechtvaardigt geen overdracht van inkomen ná het huwelijk.” De nieuwe regels zijn als stimulans bedoeld om ex-partners – vaak de vrouwen – na een scheiding weer aan het werk te laten gaan.

De drie partijen maken een uitzondering voor huwelijken van langer dan vijftien jaar. In die gevallen zou de alimentatie maximaal tien jaar mogen duren. Maar alleen als een van beiden jarenlang niet heeft gewerkt en de zorg van het huishouden en de kinderen op zich heeft genomen.

Hoeveel steun er voor het aanpassen van de partneralimentatie is, zal na de verkiezingen in september blijken. In elk geval is ook de PVV voor een kortere partneralimentatie. NRC