LAKS: onderwijs verslechtert

De kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Nederland neemt af. Leraren weten hun leerlingen onvoldoende te motiveren en inspireren. Bijna een op de drie scholieren is bovendien uitgesproken negatief over het aantal verplichte zelfstudie-uren dat zij krijgen op de middelbare school.

Die conclusies trekt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) op basis van een tevredenheidsonderzoek onder 55.263 scholieren, verspreid over 172 scholen. Het is de tweede keer dat de belangenorganisatie van de ruim 950.000 scholieren in Nederland de eigen achterban heeft geraadpleegd. Twee jaar geleden gaven scholieren hun school gemiddeld een 7,2, nu is dat een 6,9.

„Zorgwekkend”, noemt LAKS- projectleider Tobias Grond (18) de uitkomsten, die vandaag zijn gepresenteerd. „Ondanks alle Haagse maatregelen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, blijkt de stijgende lijn in de praktijk een dalende lijn.” Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) zou haar voorstellen en maatregelen vaker op de werkvloer moeten toetsen, stelt het LAKS.

Paradoxaal genoeg toont een ruime meerderheid van de leerlingen – 60 procent – zich tevreden over hun leraren, maar geeft slechts 43 procent van de ondervraagden de lessen een voldoende. „Met de vakkennis zit het in de regel wel goed, het probleem zijn vaak de didactische vaardigheden”, zegt Grond. Op alle leerniveaus (vmbo, havo en vwo) geven leerlingen aan meer behoefte te hebben aan praktijkonderwijs.