SGP wil minder Europa en hamert op klassieke christelijke thema’s

De SGP hamert in het vanochtend gepresenteerde verkiezingsprogramma op klassieke thema’s als abortus en euthanasie, maar zet zich ook sterk af tegen Europa. De partij, die het de gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV de afgelopen anderhalf jaar belangrijke steun gaf, wil dat de EU zich met minder zaken gaat bemoeien.

Fractievoorzitter Kees van der Staaij is in september weer de lijsttrekker van de SGP. Foto NRC / Roel Rozenburg

De SGP hamert in het vanochtend gepresenteerde verkiezingsprogramma op klassieke thema’s als abortus en euthanasie, maar zet zich ook sterk af tegen Europa. De partij, die het de gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV de afgelopen anderhalf jaar belangrijke steun gaf, wil dat de EU zich met minder zaken gaat bemoeien.

In het programma ‘Daad bij het Woord’ schrijft de SGP dat Nederland geen beslissingsmacht aan Brussel moet overdragen “die we best zelf kunnen uitoefenen”. De partij wil dat de EU minder taken krijgt, dat Nederland minder geld aan Europa afdraagt en dat er minder regels vanuit Europa komen. De SGP benadrukt nog eens dat het destijds tegen invoering van de euro stemde en streeft naar de oprichting van een muntunie van noord-Europese landen.

SGP legt zich niet neer bij Abortuswet

Zoals altijd is de beschermwaardigheid van het leven een belangrijk speerpunt van de orthodoxe partij. “De SGP legt zich er niet bij neer dat er in Nederland ieder jaar ruim 30.000 kinderen geaborteerd worden”. De partij stelt voor de abortuswet direct af te schaffen. Op het gebied van buitenlandpolitiek is er een speciale vermelding voor Israël. In het programma zegt de SGP te hechten aan een sterke band met Israël, “zeker nu de chaos in de regio toeneemt en de radicale islam steeds sterker wordt.”

De SGP pleit verder voor het versterken van justitie met 5000 extra agenten en is tegen meer bezuinigen op de krijgsmacht. Op het gebied van de woningmarkt wil de partij een ‘starterslening’ voor beginners op de woningmarkt. Ook moet de overdrachtsbelasting worden afgeschaft, het eigen-woningforfait worden verlaagd en de hypotheekrenteaftrek verder worden hervormd.

Beluister hieronder een interview dat de NOS vanochtend had met SGP-leider Kees van der Staaij: