'Schoolplicht tot 23ste'

Minister wil schooluitval tegengaan door leeftijd voor de schoolplicht te verhogen van 18 naar 23 jaar.

Rotterdam. Jongeren moeten in de toekomst mogelijk tot hun 23ste naar school, tenzij ze eerder een diploma behalen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) dat zij de juridische mogelijkheden gaat verkennen om de leeftijd voor de kwalificatieplicht te verhogen van 18 naar 23 jaar. Hiermee komt zij tegemoet aan de oproep van de gemeente Rotterdam, die de maatregel ziet als een noodzakelijk wapen in de strijd tegen schooluitval. Nu is het zo dat jongeren tot hun achttiende op school moeten zitten of ten minste een havo-, vwo- of mbo-diploma (nivo 2) moeten hebben. NRC