Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

PVV’ers irriteren Kamervoorzitter Verbeet, parlementariërs verlaten zaal

Kamervoorzitter Gerdi Verbeet kon haar irritatie vannacht tijdens het marathondebat over het verhogen van de AOW- en pensioenleeftijd op sommige momenten nauwelijks verhullen. PVV-Kamerleden Leon de Jong en Ivo van den Besselaar voerden uren achtereen het woord om het wetsvoorstel zo te dwarsbomen.

Verbeet maande ze om op te schieten, maar voelde er niets voor om ze het woord te ontnemen. “Ik heb een beroep gedaan op redelijkheid. Als dat niet werkt, moeten we het maar uitzitten”, verzuchtte ze nadat ze De Jong had gevraagd om vaart te maken.

Lege Kamer

De PVV’er wilde echter van geen wijken weten, en ging stug door met het voorlezen van passages uit het Historisch Nieuwsblad. Hij wilde hiermee het debat “in historisch perspectief plaatsen”. De meeste Kamerleden van overige fracties verlieten vervolgens de zaal, waarna De Jong tegen een lege Kamer sprak. Hij hield het bijna drie uur vol.

Van den Besselaar sprak ruim een uur. De PVV had in totaal zeven uur spreektijd aangevraagd, maar maakte daarvan slechts vier uur vol. Verbeet kon het na afloop van zijn inbreng, iets voor 01.00 uur, niet nalaten te melden dat ze het teleurstellend vond ‘dat de PVV geen rekening wilde houden met andere Kamerleden’.

Tegenstanders SP en PvdA houden het kort

Ook de SP en de PvdA bleken dinsdagavond korter van stof dan ze hadden aangekondigd. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt had twee uur aangevraagd maar was na een uur klaar. De PvdA vroeg 2,5 uur aan, maar Roos Vermeij en Mariette Hamer waren binnen drie kwartier door hun inbreng heen.

De PvdA, PVV en SP zijn fel tegen de verhoging van de AOW-leeftijd, zoals die in het Kunduz-akkoord is afgesproken. Ze vinden het onverkwikkelijk dat dit wetsvoorstel nog voor het zomerreces door het parlement moet.