Onderhandelingen met Iran leveren niets op

Tweedaagse onderhandelingen in Moskou over het omstreden Iraanse nucleaire programma hebben niets opgeleverd. Op 3 juli zullen in Istanbul technische deskundigen van Iran en zes mogendheden bijeenkomen en alleen als dezen vooruitgang boeken, komt er een nieuwe afspraak voor verdere onderhandelingen. Dat heeft de buitenlandcoördinator van de Europese Unie, Catherine Ashton, gisteren verklaard. De buitenwereld verdenkt Iran van een geheim kernwapenprogramma en eist vertrouwenwekkende maatregelen. Teheran zegt dat zijn atoomprogramma alleen vreedzame doelen dient.

Een hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris voegde daaraan toe dat er meer sancties komen als Iran geen concrete stappen wil zetten. Op 1 juli wordt in elk geval een Europees invoerverbod van Iraanse olie van kracht, evenals een verbod om schepen met Iraanse olie te verzekeren. In principe raakt dat verzekeringsverbod ook Aziatische landen die Iraanse olie willen blijven importeren.

De P5+1 – de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland – willen dat Iran als eerste stap het verrijken van uranium tot 20 procent staakt en de verrijkingsfabriek in Fordow sluit. Iran heeft herhaaldelijk laten weten wel bereid te zijn het verrijken tot 20 procent te staken maar erkenning te eisen van zijn recht uranium te verrijken. Bovendien eist het als tegenprestatie verlichting van de sancties.

De Amerikaanse functionaris zei dat de meningsverschillen in Moskou de Iraanse karakterisering betroffen van wat er in in Fordow gebeurt. Het technisch overleg op 3 juli is bedoeld om deze blokkade op te heffen. De huidige ronde van onderhandelingen begon in april in Istanbul. (Reuters, AP)