Huurverhoging uitgesteld

De extra huurverhoging van 5 procent bovenop inflatie voor inkomens boven 43.000 euro wordt uitgesteld. De Eerste Kamer bleek gisteren uitermate kritisch over het plan. De verhoging had per 1 juli van dit jaar moeten ingaan.

De verhoging is een van de belangrijkste maatregelen voor de woningmarkt van het demissionaire kabinet. Dat wil met het plan scheefwonen, mensen met een hoger inkomen in een goedkope sociale huurwoning, tegengaan. Dankzij de hogere huur zullen deze huurders of meer huur betalen, of verhuizen.

Het plan leidde tot veel commotie. Vorig jaar werd de invoering een jaar uitgesteld om tijd te hebben voor een zorgvuldige voorbereiding. In april volgde opnieuw vertraging nadat de rechter bepaalde dat de belastingdienst geen inkomensverklaringen aan verhuurders had mogen geven voordat de wet van kracht is.

De senaat bleek gisteren kritisch, onder meer over de berekening van het inkomen. Alle inkomens in een huis tellen mee. Minister Spies beloofde eerder aan de Kamer een uitzondering te maken voor jongeren tot 23 jaar, die 13.000 euro ‘vrij’ mogen bijverdienen, bijvoorbeeld voor hun studie. Gisteren beloofde ze dat bedrag verder te verhogen.

De senaat vreest verder aantasting van de privacy, nu de belastingdienst inkomensverklaringen aan verhuurders doorgeeft. En over het feit dat de verhoging niet wordt teruggedraaid als het inkomen daalt. De Eerste Kamer betwijfelt ook of het plan het scheefwonen oplost. „De aannames zijn nogal theoretisch”, zei Roel Kuiper (ChristenUnie). „Hier gaat de woningmarkt niet beter van draaien.” Spies leek daar zelf ook weinig fiducie in te hebben: „Wij verwachten een betere doorstroming maar we kunnen dat niet bewijzen. Het is goed denkbaar dat de doorstroming pas over een paar jaar volgt.”

Spies gaat nu eerst een ander voorstel uitwerken, een huurverhoging van 1 procent voor inkomens tussen 33.000 en 43.000 euro. De senaat kan dan daarna de onderlinge verhouding tussen de plannen analyseren. Pas dan wordt het debat voortgezet.