Fusie tussen twee kunstopleidingen

De fusie tussen twee hogescholen voor de kunsten uit Rotterdam en Den Haag moet met name de artistieke ontwikkeling van de studenten dienen.

De hogescholen voor de kunsten in Den Haag en Rotterdam gaan fuseren. Niet om geld te besparen, maar om het onderzoek en onderwijs op een hoger niveau te brengen. Dat zeggen de colleges van bestuur van Codarts (de hogeschool in Rotterdam) en de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

De medezeggenschapsraden van beide scholen moeten er nog wel mee instemmen en het ministerie van OCW moet nog toestemming geven.

De nieuwe hogeschool die door de fusie wordt gevormd, krijgt één raad van toezicht en één college van bestuur. De vier schoollocaties in Rotterdam en de twee locaties in Den Haag blijven gewoon bestaan. „De grootste veranderingen zullen plaatsvinden op de werkvloer”, zegt Max Merkx, interim-voorzitter van het college van bestuur van Codarts. „Studenten krijgen straks meer mogelijkheden om het onderwijs te kiezen dat past bij hun artistieke ontwikkeling.”

Henk van der Meulen, directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en vicevoorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool der Kunsten Den Haag waar het conservatorium naast de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten deel van uit maakt, noemt een voorbeeld. „Wij hebben in Den Haag studenten Oude Muziek die vast graag vakken willen volgen bij de afdeling Wereldmuziek in Rotterdam. Straks kan dat.”

In praktische zin werken de hogescholen al regelmatig samen. Zo voerden vorig jaar 356 jonge musici uit Rotterdam en Den Haag de Gurrelieder van Arnold Schönberg uit. Op North Sea Jazz zal in juli voor het eerst een gezamenlijke bigband optreden. En later dit jaar gaan studenten van beide hogescholen op tournee door de Randstad met werk van componist Luciano Berio.

„De specialisaties die beide hogescholen hebben, laten we in stand”, zegt Samuel Wuersten, lid van het college van bestuur van Codarts. „Bijvoorbeeld: de faculteit dans in Rotterdam is vooral gericht op moderne dans, Den Haag staat vooral bekend om zijn klassieke opleiding. Het is niet de bedoeling om daar eenheidsworst van te maken. Maar er zal wel meer uitwisseling komen tussen studenten en docenten en meer samenwerking.”

Ook het toelaten van studenten willen de hogescholen samen gaan doen. Zo kunnen ze studenten direct verwijzen naar de opleiding die het beste bij hen past.

Een ander pluspunt van de fusie is volgens de bestuurders dat de hogescholen samen een groot netwerk hebben in de beroepspraktijk, waarvan hun studenten kunnen profiteren als ze op zoek zijn naar een stageplaats of werk. „We zijn bezig een impresariaat op te richten waar onze studenten geboekt kunnen worden voor concerten”, vertelt Van der Meulen. „Dat impresariaat zal zowel in Den Haag als in Rotterdam op zoek gaan naar opdrachtgevers.”

De twee hogescholen praten al een tijdlang over intensieve samenwerking. „Daarbij zijn alle opties aan de orde geweest, ook een fusie die alleen op bestuurlijk niveau gevolgen zou hebben”, zegt Merkx. „We kiezen nu voor de meest verregaande optie, omdat we denken dat dit het onderwijs zal verbeteren.”

De wethouders cultuur van Rotterdam en Den Haag hebben het fusieplan met enthousiasme ontvangen, zeggen de bestuurders. „Rotterdam en Den Haag vormen samen één metropool”, zegt Wuersten. „Met de trein kun je in twintig minuten van de ene stad naar de andere reizen, en beide hogescholen hebben een grote vestiging die dichtbij het station ligt. Voor onze studenten is het een verrijking om straks van de ene urbane cultuur in de andere te stappen.”