Excuses overheid Q-koorts gewenst

Q-koortspatiënten die het hardst zijn getroffen door hun ziekte moeten een financiële tegemoetkoming krijgen. Bovendien moet de overheid excuses aanbieden voor de manier van aanpak van Q-koorts. Dat staat in een rapport van nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, dat hij gisteren heeft gepresenteerd. Daarnaast moet er een steunpunt komen waar Q-koortspatiënten en andere betrokkenen terecht kunnen voor informatie. De ombudsman onderzocht de Q-koortsaanpak naar aanleiding van een klacht van de belangenvereniging van Q-koortspatiënten. Novum