Een goed gezin is het halve werk

De SGP is een stuk eurosceptischer dan VVD en CDA. Het homohuwelijk verdwijnt, de kinderbijslag gaat omhoog. En alle winkels dicht op zondag.

De daad bij het Woord, zo heet het verkiezingsprogramma van de SGP. Officieel is het alleen een reeks ‘speerpunten’ voor de komende vijf jaar. Het uitgebreide programma van de orthodox-gereformeerden (twee zetels in de Tweede Kamer) komt pas in juli, Deo volente.

Welke voorstellen in het programma hadden we kunnen verwachten?

Ook in economisch turbulente tijden legt de SGP de nadruk op ethische kwesties. De partij kiest voor een Nederland „waarin recht wordt gedaan aan Gods goede Naam en eer”. Dat betekent: euthanasie en abortus verbieden en genetisch onderzoek aan banden leggen. In het hart van het programma staat het gezin („een goed gezin is het halve werk”): kinderbijslag en kindgebonden budget gaan omhoog, de „volstrekt ineffectieve” kinderopvangtoeslag verdwijnt. Ook verdwijnt het homohuwelijk en mogen homoparen geen kinderen meer adopteren.

Wat bemoeilijkt een samenwerking met rechtse partijen?

Weinig. Net als CDA en VVD (en D66 en ChristenUnie) wil de SGP de komende jaren stevig bezuinigen en hervormen om het tekort terug te brengen. De gereformeerden willen onder meer een vlaktaks. En een stevig veiligheidsbeleid: 5.000 politieagenten erbij, de straf voor zeden- en geweldsdelicten omhoog. Wel is de SGP tegenstander van korten op ontwikkelingshulp. Ook is de partij een stuk eurosceptischer dan VVD en CDA: Nederland moet niet deelnemen aan het Europees Stabiliteits Mechanisme, en opsplitsing van de euro is een reële optie.

Wat bemoeilijkt een samenwerking met linkse partijen?

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de SGP een links kabinet zal steunen. Maar mocht er een middencoalitie komen (inclusief de ChristenUnie), dan zou de partij een sleutelpositie kunnen krijgen. In dat geval zijn de verschillen vooral van immateriële aard: de SGP wil alle winkels dicht op zondag, vindt dat de weigerambtenaar moet blijven en pleit voor „grote terughoudendheid” bij de bouw van moskeeën. Ook is de partij tegen de forenzentaks.

En wat zijn opvallende voorstellen?

De SGP is onvoorwaardelijk vóór Israël. Nederland moet de joodse staat in internationale gremia „helder en consequent” steunen, „desnoods alleen”. Ook moet ons land een militaire ingreep steunen tegen Iran als dat land blijft werken aan een kernbom. De gereformeerden willen geen overheidssubsidie meer voor topsport. En als enige partij is en blijft de SGP principieel voorstander van de doodstraf.