Doener moet polder opkloppen

De 46-jarige Wiebe Draijer wordt de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Een praktisch ingestelde consultant.

Wiebe Draijer.
Wiebe Draijer. Foto Koos Breukel

‘De Hollandse polder is een fabelachtige uitvinding, maar het is ook ongelooflijk traag.” Het is aan de man van deze uitspraak, drie jaar geleden in een interview met deze krant, om dat fabelachtige maar trage poldermodel een nieuwe zwengel te geven.

Wiebe Draijer, 46 jaar en directeur van adviesbureau McKinsey, is gisteren door demissionair minister Henk Kamp ( Sociale Zaken en Werkgelegenheid) benoemd tot nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Op 1 september volgt hij Alexander Rinnooy Kan op.

Dat is geen sinecure. De SER geldt – of gold – als het belangrijkste orgaan binnen het Nederlandse poldermodel, het centrum van overleg tussen werkgevers, werknemers en politiek. Maar sinds een van de twee sociale partners in een existentiële crisis zit en de andere twee gesprekspartners om andere reden steeds minder boodschap hebben aan het adviesorgaan, heeft de SER onmiskenbaar aan invloed verloren.

Het lukte de vakcentrales en werkgeversorganisaties nog maar zelden om het (snel) eens te worden over cruciale dossiers als hervorming van het ontslagrecht, de sociale zekerheid en het pensioenstelsel. Sinds vorig jaar ruzie uitbrak bij de grootste vakcentrale, de FNV, is het overleg in de SER vrijwel stil gevallen.

Het vorige kabinet, met gedoogpartner PVV sowieso minder geporteerd van polderen, wilde vorig jaar niet eens advies krijgen over de omstreden nieuwe Wet werk naar vermogen. Aan Wiebe Draijer nu de taak om de SER, zoals Kamp het gisteren omschreef, „nieuwe impulsen te geven”.

Daar is hij toe in staat, zeggen mensen die hem kennen en aan het werk hebben gezien. Draijer, die tijdens zijn studie werktuigbouwkunde enige jaren freelance sociaal-economisch journalist was (onder meer bij deze krant), geldt als een optimistisch gestemd en praktisch ingesteld bestuurder. Een doener. Iemand die na een vergadering graag concreet wil afspreken wie wat wanneer gaat uitvoeren. Volgens voormalig McKinsey-collega Eric Wiebes, tegenwoordig verkeerswethouder in Amsterdam voor de VVD, is Draijer berekend op zijn taak. „Hij heeft altijd belangstelling voor de publieke zaak gehad en hij is voor iedereen prettig en constructief in de omgang.”

Hoewel hij geen bekende politieke affiniteit heeft – anders dan dat zijn vader begin jaren zeventig senator voor D66 was – en hij al 22 als consultant bij McKinsey vooral voor het grote bedrijfsleven werkt, heeft Draijer ook de nodige ervaring met overheidsbeleid. Hij zat en zit in verschillende adviesraden waarin politici, wetenschappers, werkgevers en werknemers om de tafel zitten, waaronder het Innovatieplatform en het Netwerk Onderwijsinnovatie.

Uit verschillende interviews in de afgelopen jaren blijkt hoe Draijer tegen actuele sociaal-economische problemen aankijkt. Om er een paar te noemen: de arbeidsmarkt moet hervormd worden met een soepeler ontslagrecht; Nederland moet meer investeren in innovatie en schone technologie; en Nederland moet qua overheidsfinanciën gezonder zijn dan de buurlanden. De sociale partners en het nieuwe kabinet weten met wie ze maken krijgen.