Correcties en aanvullingen

Heroverweging van straf

In het artikel Zacht voor migranten, hard voor misdaad (18 juni, pagina 9) staat dat de ChristenUnie vindt dat een gevangenisstraf in zijn geheel moet worden uitgezeten. Dit is juist, maar de partij vindt bovendien dat er voor levenslange straffen na dertig jaar een „moment van heroverweging” moet zijn.

Biljoenen euro’s

Bij het artikel China wil Amerika op zee de baas zijn (18 juni, De Wereld, pagina 6 en 7) staat het grafiekje ‘Defensieuitgaven miljarden euro’s’. Dit moet zijn: ‘Defensieuitgaven biljoenen euro’s’.