Brieven

De natuurbeweging moet oude vrienden opzoeken

‘De natuurbeweging moet op zoek naar nieuwe vrienden’ (NRC Handelsblad, 13 juni). Zij moet vooral haar oude vrienden opzoeken. Toen het om natuurbehoud ging, had de natuurbeweging vele vrienden. Mensen houden niet van verandering. Als het hun directe omgeving aangaat, reageren ze vaak fel. Nu de natuurbeweging verandert – polders onder water zetten, met ‘exoten’ begroeide duinen kaal maken – verliest zij haar vroegere bondgenoten.

Hoe krijg je de oude vrienden weer terug? Benadruk dat het gaat om behoud van groene monumenten die anders ten prooi vallen aan oprukkende verstedelijking. Ga vooral door met het sluiten van allianties met boeren en andere omwonenden die willen helpen om de mooie, diverse natuur zo te houden.

Scheveningen

Overheid ziet een probleem pas boven de grote rivieren

Nu er weer wordt geschreven over de Q-koorts, die veel te laat werd aangepakt door de regering, herinner ik me de problemen met de eikenprocessierups, jaren geleden. In de zuidelijke provincies klaagde men al enkele jaren over de overlast door de haren van deze diertjes. Als vrijwilliger van het Astmafonds in de regio Eindhoven vroeg ik hierover advies aan het hoofdkantoor in Leusden.

Ze hadden er nog nooit van gehoord. Pas toen die rups de grote rivieren was overgestoken en men ook daar last kreeg, werd men wakker.

Ook in Den Haag werd de bestrijding van de eikenprocessierups toen pas officieel aangepakt. Een ziekte die in de zuidelijke provincies het eerst voorkomt, wordt in Den Haag pas serieus genomen als ze boven de grote rivieren komt. Pas toen men in de Veluwestreek ziek werd van de Q-koorts, nam men maatregelen.

Son

Relevant rekenen is nodig

Hoogleraar wiskunde Jan van de Craats reageert op tegenvallende resultaten van een eerste rekentoets in vwo, havo en vmbo (NRC Handelsblad, 13 juni). Hij meldt dat deze resultaten het gevolg zijn van het feit dat er op de basisschool niet meer wordt geoefend bij het vak rekenen.

Een blik in de schoolboeken en een kijkje op de scholen leert dat er volop wordt geoefend – al jaren.

Van de Craats meldt dat toetsresultaten beter worden als de nadruk ligt op rekenregels en er geen aandacht is voor het toepassen ervan. Onderzoek van Cito toont dat deze aanpak niet leidt tot hogere onderwijsopbrengsten. De KNAW meldde onlangs dat de leraar het verschil maakt en niet de rekenmethode.

De toets heeft als doel na te gaan of leerlingen maatschappelijk functioneel kunnen rekenen. Dit vraagt niet alleen om het inoefenen van rekenregels, maar juist om het interpreteren van situaties voordat er wordt gerekend. Het is jammer dat Van de Craats de leerlingen dit maatschappelijk relevante rekenen, dat bijvoorbeeld nodig is om de krant te lezen, wil ontnemen.

Lector reken-wiskundedidactiek Hogeschool iPabo Amsterdam/Alkmaar