Aruba wordt klimaatneutraal

Binnenkort komt al Aruba’s energie uit schone bronnen. „Investeren in duurzaamheid moet ook bijdragen aan de sociale cohesie op het eiland”, zegt de premier.

26/02/2010 Het Deense windenergiebedrijf VESTAS heeft 90 miljoen dollar geinvesteerd in de bouw van een windmolenpark op het Caribische eiland Aruba een stuk grond op het Oostelijke deel van het eiland.Het windmolenpark Vader Piet is deel van een meerjarenproject om Aruba een milieuvriendelijk alternatief te bieden voor het gebruik van fossiele brandstoffen
26/02/2010 Het Deense windenergiebedrijf VESTAS heeft 90 miljoen dollar geinvesteerd in de bouw van een windmolenpark op het Caribische eiland Aruba een stuk grond op het Oostelijke deel van het eiland.Het windmolenpark Vader Piet is deel van een meerjarenproject om Aruba een milieuvriendelijk alternatief te bieden voor het gebruik van fossiele brandstoffen

Aruba wil al zijn energie uit zon en wind gaan halen. In 2020 zal het Antilliaanse eiland volledig klimaatneutraal zijn. Die belofte heeft de Arubaanse premier Mike Eman vandaag gedaan tijdens Rio+20, de VN-top over duurzame ontwikkeling. Aruba krijgt hulp van de Britse zakenman Richard Branson, die met zijn Carbon War Room strijdt tegen klimaatverandering.

Het Antilliaanse eiland krijgt nu al 20 procent van zijn energie van windmolens. Eind volgend jaar, als een nieuw windmolenpark in gebruik wordt genomen, zal dat twee keer zoveel zijn. Ook krijgt het dak van de parkeerplaats bij de luchthaven zonnepanelen en worden invoerrechten voor windmolens en zonnepanelen verlaagd. Dat levert nog eens zo’n 10 procent schone energie op.

Maar de andere helft wordt een stuk moeilijker, erkent premier Mike Eman in een telefoongesprek. En daarvoor is de expertise van de Carbon War Room (CWR) zeer welkom. De CWR, die kan putten uit een uitgebreid netwerk van ‘groene’ internationale bedrijven en organisaties, helpt met het opbouwen van een infrastructuur voor ingewikkelde technologie zoals diepzeewaterkoeling en energie uit vuilverbranding. Verder moet ook het transport gemoderniseerd worden, met onder andere een lightrailverbinding tussen de cruiseterminal en Oranjestad, en een elektrische tram op accu’s in plaats van met bovenleiding.

Voor de Carbon War Room is Aruba een ideale partner. Het eiland presenteert zich als ‘levend laboratorium’ voor innovatie, samen met het Nederlandse kennisinstituut TNO dat er sinds vorig jaar een vestiging heeft. De ervaringen die op Aruba worden opgedaan kunnen als een ‘blauwdruk’ dienen voor andere kleine eilanden die duurzame ontwikkeling nastreven, zegt CWR-chef José María Figueres, oud-president van Costa Rica, per telefoon.

„Klimaatverandering biedt grote economische kansen. Die moet je grijpen, juist in tijden van recessie”, aldus Figueres. „We geloven dat dit project welvaart, werk, economische groei en betere leefomstandigheden voor de Arubanen kan bieden. We hebben dat tien jaar geleden ook in Costa Rica gezien, als gevolg van ons progressieve milieu- en energiebeleid. Duurzaam toerisme is nu een van de belangrijkste inkomstenbronnen in ons land.”

Volgens Figueres is de samenwerking met Aruba geslaagd „als de private financiering is geregeld en de vrachtwagens en hijskranen aan het werk zijn. Sir Richard [Branson] is de Carbon War Room begonnen vanuit een sterk geloof dat overheden het kader bieden voor CO2-reductie, maar dat het echte werk uiteindelijk wordt gedaan door bedrijven, die winst willen maken.”

Voor Eman gaat duurzaamheid niet alleen over milieu, maar ook over „het bewaren van de aarde voor volgende generaties”. Volgens hem is het aantal hotelkamers op Aruba de afgelopen 25 jaar vergroot van 2.000 naar 8.000. Jaarlijks bezoeken 1,5 miljoen toeristen het eiland, 25 jaar geleden waren dat er 200.000.

„Maar de eilandbewoners hebben daar onvoldoende van geprofiteerd”, zegt hij. „De druk op de voorzieningen en op de infrastructuur is alleen maar toegenomen. Er is wel meer werk gekomen, maar vooral in laagbetaalde sectoren.” Eman wil de aandacht verleggen van kwantiteit naar kwaliteit. „We hebben al veel vijfsterrenhotels en we willen nu vijfsterrenscholen en vijfsterrengezondheidszorg. Investeren in duurzaamheid moet ook bijdragen aan de sociale cohesie op het eiland.”

Gaat Aruba Nederland voorbijstreven? Daarover wil Eman zich niet uitlaten. „Wij hebben het voordeel van de kleinschaligheid. Met één windmolenpark kunnen we meteen een groot deel van onze energiebehoefte dekken. TNO zit hier, Nederlandse bedrijven leveren windmolens en andere technologie. Aruba kan in deze regio een vitrine zijn voor Nederlandse inventiviteit.”