Zonder huisgenoten is kans op hartdood groter

Alleenstaanden met (risico op) aderverkalking hebben een grotere kans om te overlijden dan mensen die met anderen samenwonen. Ook overlijden zij vaker aan een hartaanval. Dat blijkt uit een grote internationale studie in 44 landen onder bijna 45.000 mensen. De resultaten werden gisteren online gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke blad Archives of Internal Medicine.

Het verband tussen alleen wonen en een verhoogd risico op overlijden bleek het sterkst in de groep van 45 tot 65 jaar oud (7,7 tegen 5,5 procent). In de groep van 66 tot 80 jaar oud was dat verschil in overlijdenkans tussen mensen met en zonder huisgenoten kleiner, en in de groep ouder dan 80 jaar verdween dat effect geheel. De onderzoekers denken dat het verschijnsel verband houdt met hoe snel mensen met de eerste symptomen van een hartaanval (pijn op de borst) medische hulp krijgen. Alleenstaanden zouden langer wachten met naar een dokter gaan, waardoor de kans groter is dat een hartaanval fataal verloopt. De onderzoekers schrijven dat hun resultaat aanleiding is alleenstaanden extra in de gaten te houden als risicogroep voor hartaandoeningen. Het aantal alleenstaanden in Nederland neemt toe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat hun aantal in 2025 zal zijn gestegen tot 3,3 miljoen.