Vijf manieren tegen een Chinese groeivertraging

None

Het is geen verrassing dat de Chinese president Hu Jintao zijn economie omhoog probeert te praten. Hij had het dit weekeinde over aanhoudende robuuste groei, toen hij zich naar de G20-top in Mexico begaf. Maar de jongste cijfers, die een ware val van de industriële productie laten zien, duiden op een groeivertraging.

Weinigen twijfelen eraan dat de op één na grootste economie ter wereld zal blijven groeien. De vraag is alleen hoe snel. Behoedzame beleggers hebben hun handen al afgetrokken van bedrijven die afhankelijk zijn van een snelle Chinese groei, zoals de Australische koperproducent PanAust, waarvan de beurskoers de afgelopen vier maanden met 19 procent is gedaald, en de Zuid-Koreaanse producent van bouwgereedschappen Doosan Infracore, die sinds 13 maart al 23 procent heeft ingeleverd. Maar er zijn nog steeds transacties die bescherming bieden aan beleggers die geen geloof hechten aan de officiële partijlijn.

In de eerste plaats zijn er de put-opties op de Australische dollar. Die munt is gevoelig voor de Chinese honger naar grondstoffen, en put-opties kunnen geld opleveren als die vraag afzwakt. Volgens schattingen van zakenbank Morgan Stanley zou de Australische dollar 15 procent van zijn waarde kunnen verliezen als de Chinese economische groei onder de 5 procent op jaarbasis uitkomt.

Eenzelfde logica gaat op voor put-opties op de Taiwanese dollar. Die munt geldt als een graadmeter voor de aanwas van de beleggingen en het toerisme in China, die waarschijnlijk te wensen zal overlaten als de groei scherp terugloopt.

De derde bescherming bestaat uit Koreaanse ‘credit default swaps’ (een soort kredietverzekeringen). China is Korea’s grootste exportmarkt, dus de kosten van het verzekeren van staatsobligaties tegen een mogelijk bankroet zouden kunnen stijgen als de export vertraagt, waardoor er druk zal komen te staan op de Koreaanse betalingsbalans en de overheidsfinanciën.

Een defensieve beleggingsmogelijkheid voor de langere termijn bestaat uit de aandelen van bouwbedrijven. Het afremmen van de infrastructurele investeringen heeft bijgedragen aan de groeivertraging van China. Nu drukt Beijing het gaspedaal weer voorzichtig in. Daarvan moeten bouwbedrijven als het in Hong Kong genoteerde China State Construction International kunnen profiteren. Dat bedrijf wordt nu verhandeld op een niveau van minder dan 12 procent van de verwachte winst voor dit jaar.

En tenslotte zijn er ook nog altijd bankobligaties. De inzinking van de Chinese vastgoedmarkt moet een krimpende werking hebben op de bankwinsten, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat Beijing banken failliet zal laten gaan aan binnenlandse of internationale schulden. De dollarobligaties van Industrial and Commercial Bank of China, met een looptijd van grofweg tien jaar, leveren een rente op van 4,35 procent, en de in Hong Kong-dollars gerekende tienjarige obligaties van de Bank of China 3,73 procent. Een dergelijke rente lijkt nu misschien nog niet bepaald aantrekkelijk. Maar als China struikelt, zouden bankobligaties wel eens net zo veel kunnen gaan opbrengen als goud.

vertaling Menno Grootveld

    • Wayne Arnold