Midden in de zomernacht

Ik geloof niet in één God, zijn Zoon intrigeert me als historisch, cultureel en maatschappelijk fenomeen en hun Geest zie ik als een inspiratiebron. Inspiratie voor wat? Om te leven met enkele waardevolle morele beginselen, waaronder: medemenselijkheid en rentmeesterschap.

En wat gelooft u? Of, preciezer gevraagd: waarin gelooft u? Ik vraag het om drie redenen.

1 Komende donderdag, 21 juni, kunt u in de Amsterdamse Hermitage de Nacht van de Theologie bezoeken. Theologie – mooi tweelingwoord, komt van: theos (God) en logos (kennis). Theologen proberen een brug te slaan tussen religie en wetenschap. Godsbewijs kunnen ze niet leveren. Wat wel? Ze beschrijven hoe en waarom mensen aan geloof doen, in termen van groepsvorming (deftiger gezegd: sociale cohesie en uitsluiting) en zingeving (het idee dat het aardse leven om méér gaat dan om consumeren en amuseren). Religie levert modellen, metaforen en mysteries die het leven extra betekenis kunnen geven.

Ik nodig u uit het begrip ‘theologie’ anders te definiëren. Dan hebben wij ‘een theologisch dispuut’.

2 Komende donderdag, 21 juni, is het Wereldhumanistendag. Humanisme – mooi tweelingwoord, komt van: human (menselijk) en ismos (staat, conditie). Humanisten zien mensen als autonome, niet door een goddelijke hand gestuurde wezens. Ze halen hun inspiratie uit het ‘hier en nu’. Hun levensvisie draait om morele waarden als individuele vrijheid én verantwoordelijkheid, tolerantie en menselijke waardigheid.

Ik nodig u uit de vraag te stellen of u zichzelf als ‘humanist’ beschouwt.

3 Komende donderdag, 21 juni, geldt als de ‘midzomernacht’. In Noord-Europese landen wordt die intens gevierd, met vreugdevuren, veel eten en drinken en oeroude volksliedjes. Het is een mooi gebruik. Een paar keer per jaar, zoals ook ‘midden in de winternacht’, gaan mensen bij elkaar zitten om te vieren dat ze verbonden zijn met elkaar en de zon waar omheen we draaien.

Ik nodig u uit komende donderdagavond, bij het vallen het duister, ook een kampvuur aan te richten, in de vlammen te staren en na te denken over die ene God, alle goden, de planeten in de kosmos en uzelf.

Reacties naar mensen@nrc.nl

    • Gijsbert van Es