Mens en Spirit

None

Wat is uw meest onderscheidende punt?

„Wij willen het economische systeem omvormen van marktdenken naar menselijkheid. Banken die nu nog met belastinggeld overeind worden gehouden moeten genationaliseerd worden en omgevormd tot coöperaties waarover wij zelf zeggenschap hebben.”

Hoeveel zetels gaat u halen?

„Wij gaan voor drie zetels. Bij de vorige verkiezingen in 2010 deden we ook al mee en toen haalden we in een waanzinnig korte tijd al 26.196 stemmen.”

Wie is de lijsttrekker en waarom?

„Ik. Ik ben al veertien jaar gemeenteraadslid van een lokale partij in Arnhem, ik ben astrologe en vrij bekend. Ik schrijf ook de horoscooprubriek in de Privé.”

Wie moeten op u stemmen?

„Nederlanders die een land willen waar zingeving centraal staat in plaats van een verkilde verzakelijkte samenleving.”

Waarom is voor uw verhaal een aparte partij nodig?

„Wij willen meer alternatieve zorg – dat wordt juist belemmerd door de zittende partijen. En in het onderwijs moet steeds meer getoetst worden, terwijl wij uitgaan van de persoonlijkheid van de kinderen.”