LibDem

Wat is uw meest onderscheidende punt?

„De combinatie van ruimte voor ondernemerschap en een goed sociaal vangnet. Wij willen dat je drie, vier keer van baan kunt veranderen. Dat je bijvoorbeeld eerst bakker bent, dan slager kunt worden – en de overheid betaalt dan je herscholing.”

Hoeveel zetels gaat u halen?

„Dat hangt af van de aandacht die we krijgen. Als we in de media evenveel aandacht krijgen als GroenLinks, krijgen we evenveel zetels.”

Wie is de lijsttrekker en waarom?

„Ik ben kandidaat-lijsttrekker. Zestig jaar oud, interim-manager in de catering. Ik was zeventien jaar lid van de VVD, zat ook in het hoofdbestuur, maar ben eruit gestapt vanwege de VVD-visie op Europa. Die was er dus niet. En dat wringt.”

Wie moeten op u stemmen?

„Iedereen. Maar in het bijzonder jongeren, outsiders op de arbeidsmarkt, starters, ondernemers. En ouderen zonder werk.”

Waarom is voor uw verhaal een aparte partij nodig?

„Als je op een klein punt verschilt, voeg je een amendement toe aan het verkiezingsprogramma. Maar wij hebben een heel andere maatschappijvisie. Die van ons gaat uit van vrijheid.”