Kortkolom binnenland

School tot 23ste wordt mogelijk verplicht

Rotterdam. Jongeren moeten in de toekomst mogelijk tot hun 23ste naar school, tenzij ze eerder een diploma behalen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) dat zij de juridische mogelijkheden gaat verkennen om de leeftijd voor de kwalificatieplicht te verhogen van 18 naar 23 jaar. Hiermee komt zij tegemoet aan de oproep van de gemeente Rotterdam, die de maatregel ziet als een noodzakelijk wapen in de strijd tegen schooluitval. Nu is het zo dat jongeren tot hun achttiende op school moeten zitten of ten minste een havo-, vwo- of mbo-diploma (nivo 2) moeten hebben. Hoewel het aantal voortijdig schoolverlaters daalt, verlaten relatief veel jongeren tussen de 18 en 23 de school zonder diploma. (NRC)

Meer kleine kroegen accepteren roken

Rotterdam. Meer kleine cafés accepteren roken. Werd in het najaar nog in ruim drie op de vijf kroegen zonder personeel gerookt, in het najaar was dat vier op de vijf. Dat bleek gisteren uit halfjaarlijks onderzoek in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In 49 procent van de cafés waar niet mag worden gerookt – cafés met personeel – stonden dit voorjaar toch asbakken op tafel. Dat was afgelopen najaar nog 44 procent. De NVWA heeft dit jaar tot juni 8.420 inspecties uitgevoerd. De dienst trad 942 keer op voor overtreding van het rookverbod. Het rookverbod in de horeca werd in januari 2008 ingesteld en in 2010 versoepeld, waardoor in kleine kroegen zonder personeel weer gerookt mag worden. (Novum)

Sander V. in cassatie in zaak-Milly Boele

Rotterdam. Ex-politieagent Sander V., moordenaar van Milly Boele, gaat in cassatie tegen het vonnis dat het Haagse gerechtshof hem onlangs heeft opgelegd. V. is het niet eens met de veroordeling voor orale verkrachting. Het hof achtte V. begin deze maand schuldig aan verkrachting, terwijl de rechtbank in Dordrecht dit eerder niet voldoende bewezen vond. Rechtbank en hof veroordeelden V. beide tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Eerder gingen zowel V. als het Openbaar Ministerie in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Het OM toonde zich na het vonnis van het hof tevreden. V. gijzelde zijn buurmeisje in maart 2010. Na de moord begroef hij haar in zijn tuin. (Novum)

Politie Twente trekt wapenonderzoek terug

Enschede. De korpsleiding van de politie Twente heeft een afstudeeronderzoek naar motieven van wapenbezitters teruggetrokken. Geënquêteerden hadden zich over het onderzoek beklaagd. Bovendien was deelname van het korps aan het onderzoek niet afgestemd met de korpsleiding. Een student van de Universiteit Twente stuurde onlangs een aantal mensen met een verlof- of jachtakte een enquête. Een deel van hen klaagde over de vraagstelling, die nogal suggestief zou zijn. Ook zou onvoldoende zijn nagedacht over de opzet van het onderzoek. De korpsleiding is het met die constatering eens, liet ze vandaag weten. (Novum)

Scouting gaat werken met gedragscode

Rotterdam. De scouting heeft een gedragscode aangenomen waarin staat wat wel en niet gewenst is in het contact met minderjarigen. Dat heeft de jeugdvereniging gisteren bekendgemaakt. De maatregelen moeten ontucht helpen tegengaan. Er zijn tien punten opgenomen, waaronder ‘het onthouden van seksuele benadering’. Vrijwilligers bij de scouting moeten nu al een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben. (Novum)