Kleine kans, maar wellicht kunt u straks ook op deze partijen stemmen

De website van Red het Noorden. "Nu Spanje aanklopt bij het noodfonds wordt het deze verkiezingen de redding of de ondergang."

Op de valreep heeft de Kiesraad vandaag nog vijftien registratieverzoeken van nieuwe politieke partijen ingewilligd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het Democratisch Politiek Keerpunt heeft vandaag al veel aandacht gekregen, maar ook de volgende partijen komen straks mogelijk op het stembiljet te staan.

….bestaat uit een aantal ondernemers die allemaal de “Universiteit van het Leven” hebben gevolgd.

“In onze ogen is Nederland vergelijkbaar met een bedrijf en binnen dat bedrijf zijn er nogal wat problemen: financieel is het een chaos, er lopen mensen rond die er niet horen, er zijn mensen buiten het bedrijf die ons regels opleggen en als klap op de vuurpijl gaat er ontzettend veel geld verloren aan onnodige uitgaven. Het is tijd om orde op zaken te stellen.”

…wil dat er een Noordelijk parlement wordt opgericht. Van de aardgasbaten zou 25 procent per jaar naar het Noorden moeten. De rest van de aardgasbaten moeten worden verdeeld over de niet/randstedelijke provincies.

bestaat uit een “vaste groep vrienden” die een “redelijk groot boekwerk” hebben uitgewerkt.

“Om de besproken Levensvreugde in Nederland terug te krijgen, om handel en werk weer aan de praat te krijgen, om Nederland van een faillissement te redden, zullen wij keihard gaan spijkeren aan de hoognodige verkiezingspunten!

Deze punten worden op nummer in een redelijk groot boekwerk uitgewerkt, alsmede onderbouwd. Dat zal ook hard nodig zijn, men zal ons keihard aanvallen! Het liefst afbranden met z’n totaal vernieuwende blik op Nederland.”

(overigens niet te verwarren met Beter Nederland, een partij die zich eerder al liet registreren maar nog op zoek is naar nieuwe leden):

Twitter avatar BeterNederland1 Beter Nederland en wij zoeken ook nog leden voor voor Partij Beter Nederland meld je aan hebben wat leuks voor ieder lid

…is een “politieke partij die een duidelijk onderscheid maakt tussen de menselijke mens (de mens) en de primitieve mens (de onmens)”.

Lijsttrekker Roy Springintveld legt uit:

…wil een “positiever, Europees, geluid in de Nederlandse politiek” laten klinken en pleit daarom voor de creatie van een Federaal Europa:

“Alleen samen staan we sterk. Alleen samen hebben we invloed op het toneel van de internationale politiek. Alleen samen kunnen we economische groei en welvaart garanderen, en alleen samen kunnen we de Europese kwaliteit van leven verbeteren.”

…staat voor Onafhankelijk Democratisch Vrij Nederland en wil de “zakkenvullende leugenaars verjagen”.

“Het is tijd voor nieuwe politieke inpulsen. De huidige gevestigde politieke partijen hebben slechts een belang, hun eigen belang. Na het afbreken van de Catshuis-onderhandelingen schreeuwen de oppositie partijen om nieuwe verkiezigen in de hoop hun ‘stoeltjes’ veilig te stellen voor de toekomst. Dit is een kans om de gevestigde partijen de rekening te presenteren voor het negeren van onze stem.”

De overige partijen die vandaag werden geregistreerd (Het Sociaal Contract, Kleptocraten, PAO (Partij Anti Onrecht), HHH Partij, Politiek Correct, Club van niet kiezers, Politieke Partij NXD, Partij voor het Volk) hebben nog wat werk te verzetten voor 12 september. Online zijn ze bijvoorbeeld nog niet of amper te vinden.

Ingebouwde drempels in Kieswet

Wellicht komt dat er ook niet van, want er is maar een kleine kans dat deze partijen ook daadwerkelijk meedoen aan de verkiezingen.

Allereerst moeten de partijen voor 31 juli een geldige kandidatenlijst inleveren. Daarnaast moeten nieuwe partijen in twintig kieskringen dertig steunverklaringen verzamelen. Wil een partij meedoen in alle kieskringen, dan moet ze dus in totaal zeshonderd ondersteuningsverklaringen overleggen. Ook eist de kieswet een waarborgsom van ruim elfduizend euro. Die wordt alleen terugbetaald als de partij minimaal 75 procent van de kiesdeler behaalt (in 2010 waren dat 47.080 stemmen).

Met de vandaag geregistreerde partijen staat het totaal op vijftig partijen. Door de hoge drempels die zijn ingebouwd in de Kieswet is er maar een kleine kans dat we deze partijen tegenkomen in de campagnes. Bij laatste Tweede Kamerverkiezing stonden er 61 aanduidingen bij de Kiesraad geregistreerd. Negentien daarvan behaalden uiteindelijk de stembiljetten.

Rutger Castricum bracht onlangs al een bezoek aan een paar van de vijftig partijen die zijn geregistreerd.