Joodse school schorst leraar in zedenzaak

De orthodox-joodse school Cheider in Amsterdam heeft een docent geschorst wegens „ongepast, grensoverschrijdend gedrag” jegens een leerling. Alle ouders van de tweehonderd leerlingen van de school hebben hierover gisteren een brief ontvangen.

Bij meldingen van mogelijke zedendelicten is het schoolbestuur verplicht direct contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie voor het Onderwijs. Bij vermoeden van „strafbare feiten op seksueel gebied” moet de school ook aangifte doen bij de politie. Cheider heeft na overleg met de inspecteur de zaak wel bij de politie gemeld, maar geen aangifte gedaan.

Cheider is de enige joods-orthodoxe school in Nederland en biedt zowel basis- als voortgezet onderwijs aan. De kinderen krijgen naast een regulier lesprogramma onderricht in het jodendom.

Het zou volgens bronnen gaan om een docent op de basisschool en een leerling in het voortgezet onderwijs. De ouders van de leerling hebben op 7 juni een klacht ingediend bij een directeur van de school.

Beleidsmedewerker personeel en organisatie Alexander van Dijkhuizen van het Cheider zegt dat de ouders geen aangifte hebben gedaan, maar hij sluit niet uit dat ze dat alsnog zullen doen. Hij erkent dat de docent zich „niet volgens de beroepshouding” heeft gedragen. Volgens Van Dijkhuizen zijn er geen andere meldingen gedaan van soortgelijke gevallen.