Zacht voor migranten, hard voor misdaad

Nederland moet netter worden, vindt de ChristenUnie. Dus geen seksreclames meer op tv. En 120 kilometer per uur op de snelweg is „hard zat”.

Nederland, Den Haag, 18062012 - De stopwatch van de griffier staat inmiddels op meer dan 26 minuten tijdens de spreektijd van Renske Leijten van de SP. De Tweede Kamer heeft besloten om de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport toestemming te verlenen vandaag een wetgevingsoverleg te houden over het wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Foto: David van Dam
Nederland, Den Haag, 18062012 - De stopwatch van de griffier staat inmiddels op meer dan 26 minuten tijdens de spreektijd van Renske Leijten van de SP. De Tweede Kamer heeft besloten om de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport toestemming te verlenen vandaag een wetgevingsoverleg te houden over het wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Foto: David van Dam David van Dam

Marokkaanse probleemjongeren, Surinaamse bestuurders, heroïneverslaafden, politieagenten, bordeelbezoekers, vrijwilligers, „mensen die geen eigen huis hebben, die rondzwerven of zelfs op straat leven” – al deze mensen komen op hun eigen manier terug in het vandaag gepubliceerde verkiezingsprogramma van de ChristenUnie (nu vijf zetels). En al die mensen zijn, zo benadrukt de partij, „door God gemaakt”.

Welke voorstellen in het programma hadden we kunnen verwachten?

De ChristenUnie benadrukt de waarde van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, maar vindt dat „geen legitimatie voor bijvoorbeeld eerwraak of vrouwenbesnijdenis”. Inkomensverschillen moeten „rechtvaardig” zijn (wat dat is, wordt niet gedefinieerd) en „redeloze topbeloningen” (wat onredelijk is, blijft ook onuitgewerkt) moeten niet mogen. Pensioenfondsen worden uitgenodigd in eigen land te beleggen.

Wat bemoeilijkt een samenwerking met rechtse partijen?

De ChristenUnie stelt een reeks ingrepen voor die het leven van immigranten makkelijker moeten maken – en waar VVD en PVV minder gelukkig van worden. Partners en kinderen van nieuwkomers hoeven aan minder regels te voldoen om naar Nederland te komen, kinderen die vijf jaar in Nederland wonen, krijgen een verblijfsvergunning en vreemdelingen die niet welkom zijn in hun geboorteland, mogen blijven.

Het demissionaire kabinet maakte een punt van harder rijden, maar de ChristenUnie zegt „120 is hard zat”. Terugdraaien dus. Een ander punt is dat de ChristenUnie vakopleidingen goedkoper wil maken – eerder een PvdA-punt dan van de VVD.

Wat bemoeilijkt een samenwerking met linkse partijen?

De basisattitude van de ChristenUnie over morele onderwerpen als euthanasie en seksuele voorlichting ligt standaard moeilijk op links. Verder wil de partij ook nadrukkelijk tough on crime zijn. Georganiseerde misdaad „tiert welig” volgens de partij, opsporingspercentages zijn te laag. Als oplossing moeten kinderen onder de twaalf een „snelle maar lichte gezagsmaatregel” krijgen als ze overlast veroorzaken. En de politie moet zich niet langer bezighouden met werk dat niets met opsporing of openbare orde te maken heeft. Het opleggen van verkeersboetes moet bijvoorbeeld uitbesteed worden. En het bijzondere beleid voor Antilliaanse- en Marokkaans-Nederlandse „doelgroepen” moet worden heringevoerd. Ten slotte is de ChristenUnie ook voor openbaarmaking van camerabeelden van overvallen.

De lijst met ingrepen gaat door. Gevangenisstraf moet in zijn geheel worden uitgezeten, bordeelbezoekers moeten worden vervolgd en criminelen horen met de schade van hun daad geconfronteerd te worden.

En wat zijn opvallende voorstellen?

Nederland moet meer gaan sparen. Voor kinderen moet de Zilvervloot terugkomen, voor de iets ouderen stelt de ChristenUnie „zorgsparen” voor. Daarmee kan gespaard worden „voor voorzienbare zorguitgaven als traplift of lager aanrechtblad”.

Studenten in het mbo moeten ook een ov-jaarkaart krijgen, en de overheid hoort in het Nederlands te communiceren. Burgers moeten zelf zo nodig voor vertaling of tolk zorgen.

En het land moet netter worden. Seksreclames mogen niet meer – ook niet ’s nachts op commerciële tv-zenders. Cafés moeten stoppen met happy hours met goedkopere drankjes. Op schoolfeesten mag geen alcohol geschonken worden. En de overheid moet geen geld meer steken in het binnenhalen van de Olympische Spelen („onrealistisch”) of het sponsoren van voetbal.

    • Freek Staps