Stakingskas van FNV is vrijwel leeg door uittocht van leden

Afgelopen februari staakten werknemers van NedCard in Bron tegen de sluiting van de autofabriek. Het weerstandsfonds, waaruit FNV-leden inkomstenderving bij stakingen ontvangen is nagenoeg leeg. Foto Reuters / Michael Kooren

De bodem van de stakingskas van de vakcentrale FNV is in zicht. Het weerstandsfonds, waaruit leden inkomstenderving bij stakingen ontvangen is nagenoeg leeg. De FNV gaat daarom bezuinigen op de stakingsvergoedingen en schrapt in ieder geval de centrale financiering van ledenraadplegingen.

Dat blijkt uit financiële stukken die morgen in de federatieraad, de top van de FNV besproken worden, meldt NRC Handelsblad. De vakcentrale is bereid om een eenmalige storting in de weerstandskas te doen van 6,5 miljoen euro. Maar dan moeten de bonden zelf ook hun afdracht aan dat fonds verhogen, zo wordt voorgesteld. Uit het financiële overzicht blijkt dat die eenmalige storting het fonds de komende jaren, mede als gevolg van teruglopende ledenaantallen, niet overeind houdt. Bij ongewijzigd beleid, is het eigen vermogen over 10 jaar op.

De FNV wil in ieder geval bezuinigen op uitkeringen bij stakingen die langer dan een week duren. Die vervolgstakingen worden nu nog voor tweederde gefinancierd uit het weerstandsfonds. De FNV wil dat terug brengen naar vijftig procent. Daarnaast moet de contributie die bonden namens hun leden doorsluizen naar dat fonds, worden verhoogd.

Financiering stakingskas blokkade bij vorming De Nieuwe Vakbeweging

Financiering van de stakingskas vormt een belangrijke blokkade voor een aantal bonden om op te gaan in De Nieuwe Vakbeweging, zoals die wordt voorbereid door oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Vorige week lieten drie bonden weten dat zij niet meedoen met het oprichtingscongres dat Klijnsma komende zaterdag organiseert. Klijnsma wil een nieuwe vakbeweging met een direct gekozen voorzitter en een ledenparlement.

Maar zowel de twee grootste bonden, FNV Bondgenoten als Abvakabo FNV, als de kleinere bonden konden tot nu toe geen overeenstemming bereiken over haar plannen. Afgelopen weekeinde bereikte een aantal bondsvoorzitters alsnog een compromis dat morgen in de federatieraad besproken wordt. In dat compromis wordt ervan uitgegaan dat alle bonden die cao’s afsluiten, bijdragen aan dat weerstandsfonds. Maar tot 2017 mag de afdracht tussentijds niet worden verhoogd