Leden ACP stemmen met tegenzin voor politie-cao

De leden van politievakbond ACP hebben tijdens de ledenvergadering vandaag met tegenzin voor de nieuwe politie-cao gestemd. Dat meldt de bond op zijn site.

Volgens voorzitter Gerrit van de Kamp gingen de leden, ondanks het positief akkoor van de bond, niet fluitend akkoord.

“Als leden uitsluitend hun gevoel zouden volgen, zou het een nee zijn geworden. De opgebouwde frustraties, boosheid en teleurstelling over het niet nakomen van afspraken hangt als een soort van zwaard van Damocles over het cao-proces. Wij kunnen niet meer aan onze achterban uitleggen dat politici en de korpsleiding hun verantwoordelijkheid niet nemen.”

Het grootste pijnpunt in de cao is volgens de vakbond de nullijn. Het is de leden volgens het ACP een doorn in het oog dat daar in de cao voor gemeente- en provincieambtenaren van wordt afgeweken. Een meerderheid stemde echter toch voor, omdat veel leden volgens de bond oog hebben voor de economische situatie.

Akkoord na lang onderhandelen

ACP heeft met minister Opstelten lang onderhandeld over een nieuwe CAO. Dit voorjaar voerde de politie met enige regelmaat actie voor een nieuwe cao. Dat bestond vooral uit een coulancebeleid, wat inhield dat agenten lichte overtredingen vaker door de vingers zagen. Ook werden politiebureaus gesloten en veroorzaakten politieauto’s met opzet files door langzaam te rijden.

Begin deze maand bereikten politiebonden ACP en NPB een akkoord met Opstelten. De leden van NPB kunnen nog tot en met morgen stemmen over het akkoord. NPB en de ACP zijn met elk zo’n 23 duizend leden de twee grootste politievakbonden.

    • Lex Boon