ChristenUnie: coulantie migranten en hardere aanpak criminaliteit

ChristenUnie-lijsttrekker Arie Slob. Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De ChristenUnie wil het leven van immigranten in Nederland vergemakkelijken, meer werk maken van de strijd tegen criminaliteit en Nederlanders aanmoedigen om meer te gaan sparen. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Voor de verandering’ dat de partij vanmiddag heeft gepresenteerd.

De ChristenUnie benadrukt in het programma de waarde van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, maar vindt dat “geen legitimatie voor bijvoorbeeld eerwraak of vrouwenbesnijdenis”. Inkomensverschillen moeten “rechtvaardig” zijn en “redeloze topbeloningen” moeten niet mogen. Pensioenfondsen worden uitgenodigd in eigen land te beleggen en “we moeten ons niet langer blind staren op de groei van het bruto binnenlands product”.

De ChristenUnie stelt een reeks ingrepen voor die het leven van immigranten makkelijker moeten maken. Partners en kinderen van nieuwkomers hoeven aan minder regels te voldoen om naar Nederland te komen, kinderen die vijf jaar in Nederland wonen krijgen een verblijfsvergunning en vreemdelingen die niet welkom zijn in hun geboorteland, mogen blijven.

Hardere aanpak criminaliteit, geen seksreclames op tv

De partij zet in het programma ook in op de strijd tegen criminaliteit. De politie moet zich van de ChristenUnie meer richten op opsporing en criminelen horen met de schade van hun daad geconfronteerd te worden. Ook moet gevangenisstraf in zijn geheel worden uitgezeten en moeten kinderen onder de twaalf een “snelle maar lichte gezagsmaatregel” krijgen als ze overlast veroorzaken.

Ten slotte wil de ChristenUnie dat Nederland netter wordt. Seksreclames mogen niet meer – ook niet ’s nachts op commerciële tv-zenders – cafés mogen niet meer aan happy hours met goedkopere drankjes doen en op schoolfeesten mag geen alcohol geschonken worden.

Woord ‘samen’ komt 176 keer terug in programma

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie ademt de sfeer van solidariteit, schrijft NRC Handelsblad vanmiddag:

“Marokkaanse probleemjongeren, Surinaamse bestuurders, heroïneverslaafden, politieagenten, bordeelbezoekers, vrijwilligers, „mensen die geen eigen huis hebben, die rondzwerven of zelfs op straat leven” – al deze mensen komen op hun eigen manier terug in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. En al die mensen zijn, zo benadrukt de partij, “door God gemaakt”. De ChristenUnie wil “naast hen staan, contact leggen en hoop bieden”. Dat geldt dan met name voor alcoholisten, illegalen en zwerfjongeren, maar de partij onder leiding van Arie Slob wil eigenlijk iederéén bij de Nederlandse maatschappij betrekken. Goedschiks of kwaadschiks. Het woord ‘samen’ komt niet zomaar 176 keer terug in het tachtig pagina’s tellende stuk.”

Bekijk hieronder een promofilmpje van ChristenUnie-lijsttrekker Arie Slob waarin hij het programma op hoofdlijnen uiteenzet:

http://www.youtube.com/watch?v=oylCiJI5_io&feature=player_embedded

    • Pim van den Dool en Freek Staps