Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Cultuur

Brieven

Vrouwen verplicht prikpil geven moet niet kunnen

Maya Lievegoed constateert dat ouders wier kind uit huis geplaatst of onder toezicht gesteld is opnieuw kinderen mogen krijgen, hoewel de rechter heeft geoordeeld dat zij „niet is staat zijn de verantwoordelijkheden te dragen die horen bij het ouderschap” (Opinie, 11 juni). Kinderen in pleegzorg hebben statistisch meer kans op problemen. Daarom bepleit ze een verplichte prikpil totdat de rechter zijn oordeel intrekt.

Tot nu toe heeft een Nederlandse rechter nooit het oordeel geveld zoals Lievegoed dit formuleert. De rechter oordeelt slechts in een concrete situatie dat voor de verzorging en opvoeding van een bestaand – al of niet geboren – kind intensief toezicht of uithuisplaatsing noodzakelijk is (Burgerlijk Wetboek 1, art. 261 etc.). Zo’n oordeel vellen moet nu al vaak zeer moeilijk en riskant zijn; een onterechte uithuisplaatsing betekent immers onnodige schade aan een kind.

Het moet voor een rechter nog veel moeilijker zijn om daarbovenop ook een voorspellend oordeel te vellen over een denkbeeldig toekomstig kind. Vragen we hiermee niet iets bovenmenselijks aan de rechter?

De maatregel die Lievegoed aan dat oordeel wil koppelen, is een inbreuk op de lichamelijke integriteit. Die integriteit is tamelijk heilig. Bij de recente heisa rond ritueel slachten kwamen een delegatie uit de VS en een ingezonden brief vanuit het Amerikaanse parlement naar Nederland. Als Nederland gaat morrelen aan de beschikking over het eigen lichaam, kan het zware delegaties uit alle uithoeken der aarde verwachten.

Groningen

IND voert alleen beleid uit

Toon van Eijk beklaagt zich over „het beleid van de IND” (Opinie, 15 juni). Ofschoon ik met hem en zijn partner – en met anderen in een soortgelijke situatie – meevoel, heeft hij ongelijk. De IND is een uitvoerende dienst die politieke besluitvorming uitvoert, in casu die van minister Leers (Immigratie, CDA), gesteund door een meerderheid in het parlement. Van Eijk maakt dus dezelfde fout die Huub Oosterhuis ooit maakte: de IND aansprakelijk stellen voor politieke besluitvorming. De IND maakt zelf geen beleid.

Voorburg