Brieven

Waarom kiest CDA niet voor dit donorsysteem?

De wachtlijst voor mensen die wachten op een nieuw hart is met 18 procent gestegen ten opzichte van mei 2011. Mogelijke oorzaak is het zogenoemde steunhart, een geïmplanteerd pompje in de linkerhartkamer, dat ondersteuning biedt bij de aansturing van de grote bloedsomloop. Dat maakt dat mensen, terwijl ze op de wachtlijst voor een harttransplantatie staan, langer blijven leven. Een prachtige tijdelijke voorziening dus, dat steunhart… die de urgentie van een Actief Donor Registratiesysteem (ADR) alleen maar groter maakt.

Een Actief Donor Registratiesysteem houdt in dat de mensen herhaaldelijk worden benaderd om hun eigen keuze ten aanzien van orgaandonatie vast te leggen, ongeacht welke dat is: ‘ja’, ‘nee’ of ‘mijn nabestaanden beslissen’. Wijziging van een eerdere keuze is altijd mogelijk. Bij herhaald gebrek aan reactie vindt uiteindelijk een ja-registratie plaats, die aan betrokkene wordt teruggemeld. Deze kan dit dan alsnog ongedaan maken.

Deze kant stelde vast dat Nederland met haar passieve toestemmingssysteem een laag aantal orgaandonoren heeft (next.checkt, 11 juni). De bewering van het CDA dat landen met een actief donorsysteem niet over veel meer donoren beschikken dan landen met een ander systeem’ is volgens nrc.next dan ook ‘grotendeels onwaar’. De Commissie Terlouw, destijds ingesteld om de regering te adviseren over verhoging van het aantal donoren, adviseerde onder andere de invoering van een ander registratiesysteem (Actief Donor Registratiesysteem). Dat is nadrukkelijk niet overgenomen door de politiek. Juist deze pijler is voor ‘het geven na het leven’ erg belangrijk. Dit nieuwe registratiesysteem had namelijk de vrijblijvendheid van het huidige systeem moeten tegengaan en het gesprek aan de keukentafel moeten laten beginnen.

Als mensen zich niet laten registreren (zo’n 60 procent van de volwassen bevolking) weten we niet wat hun keuze na hun dood zou zijn. Als de familie vervolgens een beslissing moet nemen is die meestal negatief (70 procent). Logisch, het is een wel heel zware beslissing in een zeer moeilijk situatie. In het ADR-systeem wordt van iedere Nederlander vanaf 18 jaar een keuze verlangd (maakt niet uit welke: ja, nee of nabestaanden beslissen). Landen met een ADR-achtig systeem presteren beter. Congresgangers van het CDA, laat uw hart spreken!

    • Hans Stam