brief uit Mexico

Het centrumlinkse opinieweekblad Proceso werd in 1976 opgericht door journalisten die door politieke druk elders in Mexico niet meer in vrijheid konden werken. In dit artikel stelt het de belangrijkste bedreiging voor Mexicaanse journalistenaan de kaak: de georganiseerde misdaad. Die kan soms rekenen op dekking door de autoriteiten.

„Voor verslaggevers is het in de Mexicaanse havenstad Veracruz onmogelijk geworden nog langer hun werk te doen. Ze leven in doodsangst en voelen zich door de autoriteiten en hun werkgevers in de steek gelaten. Sommigen hebben de deelstaat of het land verlaten. Anderen kozen ervoor van beroep te veranderen. Weer anderen zijn vermoord. Het schandelijke van het geval is dat zowel de federale als de regionale overheid wist wat deze professionele nieuwsgaarders te wachten stond. Meer concreet: ze wisten van het bestaan van een dodenlijst.

„De regering van Felipe Calderón wist het en waarschuwde alleen de tv-maatschappij Televisa, die terstond haar correspondent Hugo Gallardo San Gabriel uit Veracruz terugriep. Dat was niet het geval met de drie fotojournalisten die eerst werden ontvoerd en op donderdag 3 mei, de internationale Dag van de Persvrijheid, dood werden aangetroffen.

Deze moorden wakkerden onder de journalisten van Veracruz opnieuw de angst aan. Sceptisch over de aankondiging van de gouverneur van de deelstaat, Javier Duarte de Ochoa, een orgaan in het leven te roepen om ‘bescherming te bieden’, besloten ze óf uit Veracruz te vertrekken óf hun beroep op te geven.

„Met acht vermoorde journalisten in minder dan een jaar trekt de deelregering van Duarte internationaal de aandacht vanwege de kwetsbare positie van journalisten in zijn staat, en dan in het bijzonder in de haven van Veracruz. Dat is de hotspot waar de georganiseerde criminaliteit haar onderlinge vetes uitvecht en het werkterrein van de meeste vermoorde journalisten zich bevindt.

„De bedreigingen aan hun adres waren bekend bij zowel de federale regering als het team van Duarte volgens een verklaring van de ex-correspondent van Televisa. Amnesty International onderschrijft dit en verzekert dat ‘er gewaarschuwd is’ voor de moord op Gabriel Huge, Guillermo Luna en Esteban Rodríguez. De Mexicaanse afdeling van de mensenrechtenorganisatie verklaart dat ‘uit inlichtingen die Amnesty heeft gekregen blijkt dat de namen van deze journalisten en van anderen op een lijst van bedreigde personen stonden die vorig jaar circuleerde’.

‘Hoewel de autoriteiten van de deelstaat op de hoogte waren van deze situatie, hebben zij geen beschermende maatregelen genomen waardoor enkele van de journalisten die in gevaar verkeerden zich om redenen van veiligheid gedwongen zagen de deelstaat te verlaten,’ stelt Amnesty. De regering van Duarte ontkent het bestaan van genoemde lijst.

„Amnesty wijst erop dat sinds eind 2010 acht journalisten zijn vermoord in Veracruz. Deze datum valt samen met het aantreden van Javier Duarte als gouverneur. Geen van de moorden is opgehelderd.”

Het hele artikel is te lezen in het tijdschrift 360mag.nl.