Cultuursector hekelt toon adviesraad

Staatssecretaris Zijlstra (VVD, Cultuur) moet afstand nemen van de vele negatieve uitspraken over de cultuursector die de Raad voor Cultuur onlangs heeft gedaan in zijn advies over de verdeling van de kunstsubsidies. Dat schrijft de Federatie Cultuur, de koepel van de werkgeversverenigingen in de cultuursector, in een brief aan de staatssecretaris. Ze willen hierover een gesprek met hem hebben.

„Tot onze spijt lezen we in het advies van de Raad weer eens aanmatigende, absoluut klinkende uitspraken die de negatieve beeldvorming versterken”, schrijven de werkgevers. De Raad voor Cultuur had onder meer kritiek op de plannen van de culturele instellingen om zelf meer geld te gaan verdienen. Veel daarvan zijn volgens de Raad onrealistisch.

Zijlstra heeft aangekondigd dat hij de subsidieadviezen van de Raad voor het grootste deel zal overnemen. De werkgevers roepen de staatssecretaris op het advies niet onomwonden over te nemen, zonder afstand te nemen van de „vele diskwalificaties” die de Raad uit. „Wij roepen u op een andere, positievere en méér inspirerende toon te kiezen in de verantwoording van uw subsidiebesluiten.”

Veel van de kritische adviezen van de Raad zijn volgens de werkgevers in tegenspraak met eerder uitgebrachte positieve visitatierapporten die zijn gemaakt in opdracht van de minister. Culturele instellingen hebben geen kans gekregen om voor de publicatie van de adviezen te reageren. De werkgevers vinden dat er wel ruimte voor hoor en wederhoor zou moeten zijn.