Vertragingstactiek van SP en PVV mislukt

De tactiek van de SP en PVV om met het aanvragen van lange spreektijden in de Tweede Kamer debatten over de zorg en de AOW te frustreren, is niet geslaagd. De partijen krijgen wel hun urenlange spreektijden, maar de Kamer heeft tijd weten te vinden door op woensdag en donderdag alle debatten ruim een uur eerder dan gebruikelijk te laten beginnen. En het debat over het wetsvoorstel met onder meer de verhoging van het eigen risico van 220 naar 350 euro, gaat bij hoge uitzondering naar maandag. Tot uiterlijk twaalf uur ’s nachts staat nu een marathonvergadering gepland, terwijl de Kamer normaal gesproken op maandag niet plenair vergadert. Woensdag moet dit debat worden afgerond. Op deze manier hoopt een Kamermeerderheid dat het lukt om de wetsvoorstellen over AOW en de zorg op tijd af te ronden, en toch SP en PVV de mond niet te snoeren. De stemmingen moeten volgende week plaatsvinden, omdat het anders de Eerste Kamer niet lukt om ze nog voor het zomerreces te behandelen. Doel van SP en PVV met deze tactiek van ‘filibusteren’ was juist om dit verhinderen. Deze oplossing is het resultaat van overleg tussen fractiesecretarissen van de partijen.

Ook een andere procedurele truc, van de PVV, is niet geslaagd. De PVV wilde een Verenigde Vergadering van Eerste en Tweede Kamer bijeenroepen om de stemming over het Europese noodfonds ESM uit te stellen tot na de verkiezingen. Senaatsvoorzitter De Graaf heeft dit verzoek afgewezen omdat een Verenigde Vergadering in dit geval geen grondwettelijke bevoegdheid heeft.