Strijd binnen de PvdA over bezuinigingen op defensie

Bezuinigingen op defensie die de PvdA in haar verkiezingsprogramma belooft, zijn slecht gevallen.

In de PvdA woedt een conflict over het defensiebudget. Partijleider Samsom is daarover maandag tijdens een besloten bijeenkomst gebotst met een aantal ontevreden leden. In het verkiezingsprogramma, dat vorige week werd gepresenteerd, wil de partij meer dan 1 miljard euro extra bezuinigen op de strijdkrachten. Een groep partijleden is hier tegen: er wordt gevreesd dat de PvdA straks niet meer kan voldoen aan haar eigen ambities op het gebied van vrede en veiligheid. Ze willen dat Nederland een belangrijke rol blijft spelen bij vredesmissies en bestrijding van terrorisme en piraterij.

PvdA-leider Diederik Samsom wordt verweten de bezuiniging op weinig subtiele wijze te hebben doorgedrukt. De programmacommissie, waarin Samsom zitting heeft, zou alle partijadviesorganen inzake defensie gepasseerd hebben. Ook Kamerlid Angelien Eijsink, defensie-expert, heeft zich volgens betrokkenen tegen de extra bezuinigingen in het verkiezingsprogramma gekeerd.

De hardste aantijgingen tijdens de bijeenkomst kwamen van defensie-expert Ko Colijn. Hij beschuldigde Samsom ervan de bezuinigingen op defensie overhaast te hebben doorgedrukt en betrokkenen onder druk te hebben gezet. Hierop ontstak Samsom in woede en verliet het overleg. De beschuldigingen, zegt hij achteraf, zijn ongefundeerd. NRC