Situatie bij Rotterdamse olieterminal erger dan gedacht

De Odfjell-terminal in het Rotterdamse havengebied. Foto Odfjell

De problemen bij de Rotterdamse olieterminal Odfjell zijn nog erger dan gedacht. Dat blijkt uit een rapport over de situatie bij Odjell dat RTV Rijnmond in handen heeft, dat maandag moet verschijnen.

Volgens RTV Rijnmond wordt in het rapport de staat van de terminal en de tanks, de veiligheid van het personeel en de brandveiligheid beschreven. Zo is een aantal tanks al dertig jaar niet aan een veiligheidscontrole onderworpen en loopt het personeel risico te worden blootgesteld aan dampen en kankerverwekkende stoffen. Ook worden blusinstallaties niet jaarlijks gecontroleerd.

Odfjell erkent in een reactie (PDF) dat er veel gebreken, namelijk 26, zijn geconstateerd:

“Dit is een zeer aanzienlijk aantal. Over de uitkomsten van dit BRZO-rapport is door de autoriteiten al meerdere keren gecommuniceerd. Van deze overtredingen zijn er ondertussen tien opgelost. Elf zijn er vóór 1 september 2012 opgelost. Voor vijf overtredingen hebben we meer tijd nodig; deze zullen na 1 september 2012 worden opgelost. [...] De instanties hebben al twee maal nacontroles uitgevoerd naar aanleiding van deze inspecties. In beide gevallen hebben zij geconstateerd dat overtredingen waren opgelost en dat er goede voortgang te zien is.”

GroenLinks Rotterdam wil spoeddebat

GroenLinks Rotterdam heeft naar aanleiding van de berichtgeving een spoeddebat aangevraagd. Op hun website schrijft fractievoorzitter Arno Bonte:

“De directie van Odfjell neemt onverantwoorde risico’s met de veiligheid van werknemers en omwonenden. Ik wil dat alle onderdelen van het bedrijf die niet aantoonbaar veilig zijn, per direct worden stilgelegd.”

‘Odfjell start projecten zonder vergunningen’

Ook meldt RTV Rijnmond dat het tankopslagbedrijf in de Botlek op het terrein verschillende projecten gestart zonder dat daarvoor de benodigde vergunningen zijn verleend door de milieudienst DCMR. Het gaat om het zogenaamde stoomketelproject en het boren van een leidingstraat om twee terminals aan elkaar te verbinden.

Odfjell al op de vingers getikt na inspectie in maart

DCMR, de Inspectie SWZ en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voerden in maart een inspectie uit. De inspecteurs stelden toen vast dat het bedrijf tekortschoot bij het onderhouden van opslagtanks en het bieden van een veilige arbeidsplaats. Ook de laad- en losactiviteiten, explosieveiligheid en brandkluisvoorzieningen lieten te wensen over. In april schreef het AD dat het toezicht op petrochemische bedrijven in het Rotterdamse havengebied wordt verscherpt omdat het slechte onderhoud een gevaar zou zijn voor personeel en omwonenden.