Gezaghebbend stemgeluid

Herman van Run, laconiek en gezaghebbend oud-hoofdredacteur van De Tijd, ontleende zijn bekendheid aan zijn televisiestem.

None

Herman van Run was een van de eerste docenten aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en de laatste hoofdredacteur van het dagblad De Tijd. Ook was hij bijzonder hoogleraar pers en persvrijheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en jarenlang lid van de Raad voor de Journalistiek.

Maar zijn bekendheid ontleende hij vooral als de man die in de jaren zeventig de verbindende teksten sprak in het cabareteske programma Cursief bij de KRO – met een gezaghebbend stemgeluid dat enige distinctie verleende aan de sketches en de liedjes van de andere medewerkers. Verder presenteerde hij het interviewprogramma Markant en de quiz Wetstrijd, waarin hij kandidaten op hun wetskennis testte.

Woensdag is Van Run in Haarlem overleden. Hij was 93 jaar. Tot op hoge leeftijd bleef hij actief, onder meer in de columns die hij op zondagochtend uitsprak in het historische VPRO-radioprogramma OVT. Hij was in 1949 in de journalistiek beland toen hij na zijn rechtenstudie bij toeval te horen kreeg dat de toenmalige Nieuwe Haarlemsche Courant een redacteur zocht. Zijn scherpe blik en bedachtzame, ietwat laconieke houding maakten hem bij uitstek geschikt voor leidinggevende functies. Hij was een man naar wie werd geluisterd. Journalistieke kippendrift was hem vreemd. Zo wees hij als hoogleraar niet alleen op de vrijheid van publiceren, maar ook op de vrijheid om dat niet te doen.

Zelfs op het opheffen van De Tijd keek hij weloverwogen terug: „Wat je ook opheft, er zal altijd te hoop worden gelopen. Je merkt de tehooploperij alleen meer omdat het een krant betreft”.

Over de precisie van zijn formuleringen zei letterkundige Kees Fens dat Herman van Run eigenlijk „Engels spreekt in het Nederlands”. Zijn zoon Godfried van Run, regisseur bij de tv-rubriek Andere tijden, zet de traditie voort. Het is zijn welluidende stem die dit programma wekelijks buiten beeld aankondigt.

    • Henk van Gelder