FNV in ontbinding worstelt met oprichtingscongres

De vakcentrale FNV is een jaar na de leiderschapscrisis over het pensioenakkoord alsnog gescheurd. De ouderenorganisatie ANBO, FNV Zelfstandigen in de Bouw en FNV Mooi (samen goed voor zo’n 208.000 leden) doen niet mee met de nieuwe vakbeweging die oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma op 23 juni wil oprichten. Door het afhaken van de drie bonden loopt het ledental van die nieuwe vakbeweging (1.370.000) nog voor de oprichting terug met zo’n 15 procent.

Het door Klijnsma voorgestelde congres, op 23 juni, zal nu naar verwachting niet leiden tot de oprichting van een nieuwe vakbeweging. Andere bonden, zoals de onderwijsbond AOB, de politiebond NPB of de journalistenbond NVJ, zeggen ook af te haken als de twee grootste bonden, FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV, niet bereid zijn om macht in te leveren. Zij vinden de voorstellen van Klijnsma om die macht te beteugelen, onvoldoende.

De AOB (84.470 leden) zou vanmiddag besluiten of die bond al dan niet meedoet met de oprichting van die nieuwe vakbeweging. FNV Zelfstandigen (15.000 leden) is bereid om de plannen van Klijnsma nog een kans te geven, maar wil niet mee betalen aan stakingen van andere bonden, een eis van Bondgenoten en Abvakabo.

Ook de grootste bond, FNV Bondgenoten, weigert de plannen van Klijnsma te omarmen. Bondgenoten beschouwt Klijnsma’s blauwdruk voor die nieuwe vakbeweging als een vrijblijvend advies dat ‘op ons bevredigende wijze verder kan worden uitgewerkt’. Dit schrijft het hoofdbestuur van Bondgenoten in reactie op Klijnsma’s eindscenario. Bondgenoten is verder niet bereid om zichzelf op te delen. Het koerst aan op een ‘ongedeeld FNV’, een vakbeweging waarin de drie grootste bonden, Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw het goeddeels voor het zeggen hebben.

Volgens Bondgenoten is de rol van Klijnsma uitgespeeld na dat oprichtingscongres. Daarna maken de bonden zelf weer uit óf en hoe die nieuwe vakbeweging gestalte moet krijgen. Bondgenoten zal pas volgend jaar maart definitief besluiten of ze opgaat in die nieuwe organisatie.

In de top van de FNV is inmiddels de strijd om de opvolging van de eerder deze week afgetreden voorzitter, Agnes Jongerius, in volle gang. Formeel komt Klijnsma volgende week met een kandidaat-voorzitter, die op tijdelijke basis een jaar lang leiding moet geven aan zowel die nieuwe vakbeweging als de oude FNV. Wie dat kan of wil zijn is nog een mysterie. Intussen circuleert intern een memo van het federatiebestuur waarin wordt voorgesteld om die opvolging volgende week dinsdag al te regelen. Behalve Klijnsma kunnen aangesloten bonden ook zelf kandidaten voordragen voor de vacature-Jongerius. De bonden hebben daar dan nog twee weken de tijd voor, zo wordt in het memo vastgesteld.

    • Jos Verlaan