Filibuster

Omdat Amerikanen het woord ‘vrijbuiter’ niet kunnen uitspreken, hebben ze het verbasterd tot filibuster. En met de verbastering van de klank is ook de betekenis een beetje verbasterd tot wat de Amerikanen een bastard zouden noemen. Het is iemand die zijn politieke zin niet krijgt en dan maar besluit om het hele politieke proces te saboteren door het op alle mogelijke manieren net zo lang te vertragen totdat een deadline verstreken is.

Het is het nieuwe favoriete spelletje van Nederlandse politici op de flanken. Wilders probeert het besluit over het noodfonds uit te stellen tot na de verkiezingen door eerst tot zevenmaal om een hoofdelijke stemming te vragen, een kort geding aan te spannen en een bodemprocedure aan te kondigen. En nu heeft hij het verzoek ingediend om dat besluit voor te leggen aan een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, die afgezien van de jaarlijkse troonrede alleen bijeen wordt geroepen als er een incapabele vorst moet worden afgezet of voor een oorlogsverklaring.

De SP heeft het trucje afgekeken. Om de bezuinigingen op de zorg uit te stellen, willen ze in het debat hierover acht Kamerleden elk een uur laten spreken. Wilders heeft zich gretig aangesloten bij het initiatief. Ook hij wil acht uur spreektijd tijdens dat debat. En Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wil op dezelfde manier de Crisis en Herstelwet om zeep helpen. Hoelang wil zij achter het spreekgestoelte staan? „Totdat mijn stem het begeeft.”

Het lijken politieke slimmigheidjes. Het lijkt bewonderenswaardig innovatief gebruik van procedurele mogelijkheden. Maar in feite is het gewoon kinderachtig gedrag. Zoals een kind dat een spelletje aan het verliezen is en dan het bord omgooit omdat hij het een stom spelletje vindt.

En het is erger dan dat. De sabotage van het democratische proces door een minderheid die er de pest in heeft dat zij geen meerderheid is, is in wezen ondemocratisch. Zolang de meerderheid het met hen eens is, vinden ze democratie leuk, maar zodra dat niet zo is gaan ze haar tegenwerken. Zo werkt dat natuurlijk niet.

De saboteurs hopen vrijbuiters te zijn, maar ze zijn bastards.

    • Ilja Leonard Pfeijffer