Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Ontwikkelingshulp

Brieven

Een buitenlandse student levert ook goodwill op

Het Centraal Planbureau heeft een kosten-batenanalyse gemaakt van buitenlandse studenten in Nederland (NRC Handelsblad, 11 juni). Aan de ene kant staat de bijdrage van de staat aan de studiekosten en aan de andere kant de belastingen en premies die de hier achterblijvende afgestudeerde betaalt.

De grootste baten zijn over het hoofd gezien: de goodwill ten opzichte van Nederland die de afgestudeerde mee naar huis neemt.

In de jaren zestig studeerde een groepje Egyptische studenten aan de Landbouwhogeschool Wageningen. Gewapend met een diploma en hoog aanzien bij thuisgebleven collegae kwamen zij op hoge posten in het Egyptische ministerie van Landbouw. Toen de Nijldelta in de jaren zeventig en tachtig van drainagewerken moest worden voorzien, viel automatisch de keuze op Nederlandse leveranciers voor machines en buizenmateriaal en op toezicht bij de uitvoering door Nederlandse deskundigen.

Sommige onderdelen van het budget voor ontwikkelingshulp mogen worden beschouwd als weggegooid geld. Dit is geenszins het geval met betaalde studiebeurzen.

Wageningen

Wat een intolerantie voor de EO-Jongerendag

‘26.000’. Onder die kop wordt het aantal bezoekers vermeld van de EO-Jongerendag (NRC Handelsblad, 11 juni). Daar werd in de pauze gekeken naar Nederland-Denemarken. Het stukje vervolgt: „Gastspreker Wim Grandia verwees naar het andere evenement: ‘Een leven zonder Jezus is een voetbalwedstrijd zonder doelen.’ De gebeden hebben Oranje niet geholpen.” Zag niemand in dat dit stukje getuigt van wansmaak en kleinzielige intolerantie?

Groningen

PvdA breekt krijgsmacht

De keuzes die de PvdA inzake defensie in haar verkiezingsprogramma maakt, zijn onverstandig en onlogisch. De PvdA maakt Nederland op militair gebied irrelevant en onbetrouwbaar, door verder te bezuinigen en door verkeerde keuzes.

Het is noodzakelijk niet meer te bezuinigen op defensie. De wereld is helaas onveilig en de krijgsmacht zal internationaal ondermaats worden. We kunnen niet doorgaan met het verwaarlozen van de strijdkrachten.

De PvdA bepleit internationale specialisatie en breekt krijgsmachtonderdelen af waarmee Nederland tot de top behoort. Ons land heeft nauwelijks nog een landmacht, maar moet zich hierin specialiseren. De PvdA constateert terecht dat het beveiligen van maritieme handelsroutes steeds belangrijker wordt, maar breekt de marine af – inclusief essentiële onderzeeboten. Het Korps Mariniers heeft de beste troepen van de krijgsmacht en loopt internationaal voorop, maar dat is voor de PvdA geen reden om het te laten bestaan.

Leiden

IND, hou niet vast aan regel

Maarten Zeegers schrijft: „Ik bevind me in de absurde situatie dat ik overal in Europa kan wonen met mijn [Syrische] vrouw, behalve in mijn eigen land” (Opinie, 12 juni). In 2006 schreef ik precies hetzelfde aan de IND, toen ik vanuit Tanzania naar Nederland wilde terugkeren met mijn Tanzaniaanse vrouw. We zijn getrouwd in 1993 in Wageningen.

Na twintig jaar in Afrika in de ontwikkelingssamenwerking te hebben gewerkt, bleek het vrijwel onmogelijk om met haar (afgestudeerd in Wageningen) naar Nederland te komen. Ook had ze ruim zeven jaar op beleidsniveau gewerkt op de Nederlandse Ambassade in Dar-es-Salaam.

Nederlanders met een langdurige relatie met een buitenlandse partner brengen het intercultureel samenwonen dagelijks in de praktijk. Zouden zulke stellen juist niet met open armen dienen te worden ontvangen?

UvA-hoogleraar Paul de Beer zei in 2001 dat te ver doorgevoerde formele rationaliteit in een bureaucratische organisatie onbedoelde effecten kan sorteren en kan leiden tot irrationaliteit. Het beleid van de IND leidt tot absurde praktijken. De Rotterdamse hoogleraar Leo Stevens zei: „De regels moeten dienend zijn, niet frustrerend zoals ze nu vaak zijn. Laten we minder dingen tot in de kleinste details regelen, en meer naar de geest en het principe van de regels handelen” (NRC Handelsblad, 8 september 2005). Blijkbaar handelt de IND nog steeds niet naar de geest van de regels.

Wageningen