'Vrouwen hebben minder auto-ongelukken dan mannen'

Nederland, Almere, Lelystad, 26 -3-2003. Auto ongeluk, kettingbotsing, op snelweg A6 tussen Almere en Lelystad in dichte mist. Aanrijding, verkeer, vervoer, verkeersslachtoffers, snelheid, veiligheid, remmem. Foto Maarten Hartman
Nederland, Almere, Lelystad, 26 -3-2003. Auto ongeluk, kettingbotsing, op snelweg A6 tussen Almere en Lelystad in dichte mist. Aanrijding, verkeer, vervoer, verkeersslachtoffers, snelheid, veiligheid, remmem. Foto Maarten Hartman Maarten Hartman/Hollandse Hoogte

De aanleiding

Verzekeraar Onna Onna profileert zich als dé autoverzekeraar voor vrouwen. „Vrouwen rijden veiliger dan mannen”, is de boodschap van de nieuwe radiocommercial. „Dat belonen we dan maar met lagere premies en betere voorwaarden.” Verzekeringen voor vrouwen zijn dus goedkoper – al mogen mannen zich ook bij deze verzekeraar aansluiten. De website van Onna Onna – met roze letters – meldt dat „uit onderzoek is gebleken dat vrouwen minder ongelukken hebben dan mannen”. Klopt dat?

Waar is het op gebaseerd?

In een reactie zegt Lex Orie , directeur van Onna Onna, dat je van mening kunt verschillen over wat ‘veiliger’ is. „Wij als verzekeraar verstaan onder veiliger rijden: zo min mogelijk schade veroorzaken.” En dat doen vrouwen minder dan mannen, stelt Onna Onna. Niet op basis van een specifiek onderzoek, maar op basis van een eigen indruk.

En, klopt het?

Volgens Onna Onna hebben vrouwen minder ongelukken. Het argument is dat vrouwen minder schade zouden veroorzaken. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars houdt dat bij. Het CVS heeft inzicht in ruim 2,5 miljoen verzekeringspolissen. In 2004-2006 heeft het CVS de schadekans en de schadeomvang bij mannelijke en vrouwelijke bestuurders gemeten. Het betreft schade die bij de verzekeraar is opgegeven.

Het CVS heeft gekeken naar bestuurders van personenauto’s die tussen de 12.000 en 20.000 kilometers per jaar afleggen en alleen WA-verzekerd zijn. Het ging om circa 150.000 personen. Uit de vergelijking blijkt dat mannen in alle leeftijdscategorieën meer schade melden dan vrouwen. Vooral in de jongste groep is het verschil groot. In de periode 2004-2006 had 25 procent van de mannen tussen de achttien en twintig jaar schade gemeld. Bij de vrouwen lag dit percentage op 13 procent. Ook het gemiddelde schadebedrag per ongeval (materiële- en letselschade) is bij mannen hoger. Bij de groep van 18 tot 20 jaar is dat bij mannen bijna 4.000 euro, en bij vrouwen 2.000 euro.

Er zijn echter kanttekeningen bij het onderzoek te plaatsen. Grote zwakte is dat de bestuurder niet altijd zijn of haar geslacht hoefde door te geven bij de schademelding. Waar deze informatie beschikbaar was, is die gebruikt. Waar deze informatie niet was opgegeven, is gerekend met geslacht en geboortedatum van de verzekeringnemer (degene die de premie betaalt). Dat hoeft niet altijd de bestuurder geweest te zijn. Om hoeveel gevallen het gaat, is onbekend.

Daarnaast wordt niet alle gereden schade daadwerkelijk bij de verzekering gemeld – het zou kunnen dat mannen hun schade vaker melden dan vrouwen, of andersom. Ook zijn de resultaten niet gecorrigeerd voor factoren als gewicht van de auto en de regio, die ook effect hebben op schadekans en de hoogte van het schadebedrag. Dat mannen volgens dit onderzoek meer schade claimen, wil dus niet per definitie zeggen dat ze ook meer ongelukken hebben.

Als we kijken naar ongelukstatistieken dan komt er een andere conclusie naar voren.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is het nationale wetenschappelijke instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. SWOV houdt gegevens bij over betrokkenheid van bestuurders bij ernstige auto-ongevallen (met ziekenhuisopname of overlijden als gevolg). Daarvoor maakt SWOV gebruik van gegevens van het CBS, politiestatistiek en ziekenhuisgegevens. Over de periode 2006-2008 onderzocht de SWOV ernstige ongevallen, uitgesplitst naar leeftijdsgroep en geslacht.

Uit die gegevens blijkt dat jonge mannelijke bestuurders meer kans hebben om bij een ongeval betrokken te raken: bij ernstige ongevallen zijn 2,5 keer meer jonge mannen (onder de 25) betrokken dan jonge vrouwen.

Vanaf dertig jaar draait het om: dan is het ongevalsrisico hoger voor vrouwelijke bestuurders. Dat verschil is over de hele linie echter zo klein dat het ongevalsrisico gemiddeld – dus over alle leeftijden – precies gelijk is: 131 ernstige ongevallen per miljard kilometer voor zowel mannen als vrouwen.

Dit geldt alleen voor ernstige auto-ongelukken. Lichtere ongevallen worden niet dusdanig geregistreerd. Daarvan is de man-vrouwratio dus niet te achterhalen.

Conclusie

Verzekeraar Onna Onna zegt dat vrouwen minder auto-ongelukken hebben dan mannen. Hun argument is dat vrouwen minder schade veroorzaken. Uit onderzoek van het CVS blijkt inderdaad dat mannen meer schade melden bij hun verzekeraar. Qua claimgedrag heeft Onna Onna dus gelijk. Maar daaruit is niet af te leiden of vrouwen ook daadwerkelijk minder auto-ongelukken hebben. In Nederland wordt alleen bij ernstige ongelukken bijgehouden of de bestuurder man of vrouw is. Uit die gegevens blijk dat, wanneer je alle leeftijdsgroepen bij elkaar optelt, mannelijke bestuurders gemiddeld even vaak betrokken zijn bij ernstige ongelukken als vrouwen. De uitspraak dat „vrouwen minder ongelukken hebben dan mannen” is dus niet hard te maken, en wordt door next.checkt beoordeeld als ongefundeerd.

    • Lineke Nieber