Vermoeid

Robben moet even een paar weken op vakantie

Volgens Jan van Halst oogt de rechterspits van Oranje al weken vermoeid en teleurgesteld.