Subsidie voor hersenweefsel

Voor de verzameling van hersenweefsel van overleden patiënten met psychiatrische ziekten wordt bijna 3,5 miljoen verstrekt. De Nederlandse Hersenbank heeft momenteel onvoldoende hersenweefsel beschikbaar van mensen met schizofrenie, depressie, autisme, dwangstoornis, bipolaire stoornis, ADHD en posttraumatische stress-stoornis. Het geld is afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het weefsel moet meer inzicht geven in de oorzaken en mogelijke behandeling van deze nog grotendeels onbegrepen hersenaandoeningen. Novum