Rechter verbiedt publicatie van eigen tv-gids door De Telegraaf

De Telegraaf is teruggefloten in de juridische strijd om het publiceren van tv-gegevens. De directeur: „We hoopten op een moedige rechter.”

De Telegraaf moet onmiddellijk stoppen met het uitbrengen van een eigen televisiegids. Dat heeft de Amsterdamse rechter gisteren bepaald in een kort geding dat de gezamenlijke omroepen tegen het dagblad hadden aangespannen. Als De Telegraaf zaterdag toch weer een tv-gids bij de krant insluit, moet de uitgeverij een dwangsom van twee ton euro betalen, tot een maximum van een miljoen euro. Ook is de uitgeverij veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, 27.000 euro.

Frank Volmer, directeur van uitgeverij Telegraaf Media Nederland: „Jammerlijk dat we de lezers nu geen gids meer kunnen aanbieden. We wisten dat we kans liepen op een verbod, maar we hoopten op een moedige rechter.” Het uitbrengen van de gids was volgens hem geen onbesuisde daad, maar ‘een weloverwogen zet in een schaakspel dat al dertien jaar duurt’: „We zien het als een offer om een betere positie te krijgen.”

De omroepen bezitten het publicatierecht op de programmagegevens en willen die alleen gebruiken voor de eigen tv-gidsen. De enige uitzondering is Veronica Uitgeverij, die ook een gids mag uitgeven omdat Veronica vroeger een publieke omroep was. De Telegraaf en andere uitgeverijen vechten al jaren voor het vrij gebruik van de tv-gegevens. De Tweede Kamer besloot onlangs dat de omroepen de gegevens per 1 januari 2013 moeten vrijgeven, tegen een redelijke vergoeding. De Telegraaf vindt dat echter te duur en vindt dat de gegevens sowieso vrij te gebruiken zijn. Dus besloot de krant niet langer af te wachten en per 2 juni een eigen gids uit te brengen.

De uitgever beroept zich op een uitspraak van het Het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Dat bepaalde in maart in het Dataco-arrest dat Britse voetbalschema’s niet onder het geschriftenrecht vielen. Volgens menig jurist betekent dit het einde van de bescherming van de vergelijkbare Nederlandse programmagegevens, immers ook louter titels en tijden. De voorzieningenrechter wil echter niet op de ontwikkelingen in de Nederlandse politiek en het Europese recht vooruitlopen, en vond het Dataco-arrest hoe dan ook niet per se van toepassing op deze zaak.

In het kort geding liet de rechter wel doorschemeren het beschermen van lijstjes tv-programma’s merkwaardig te vinden. Maar ze wilde niet contra legem (tegen de wet in) handelen, zoals de advocaten van De Telegraaf vroegen. Die hoopten dat de rechter ‘richtlijnconform’ zou beslissen: volgens het Europese arrest en de komende Nederlandse wetswijziging.

Tijdens de zaak zaten hoofdredacteur Sjuul Paradijs en andere Telegraafbazen zich openlijk te ergeren aan het grote aantal advocaten dat de omroepen hadden meegenomen (minstens vijf). En ook aan de proceskosten van 2,2 ton die de omroepen hiervoor in rekening brachten. In het kort geding trok de publiek omroep samen op met RTL, SBS en Veronica Uitgeverij.

De omroepen voelden zich ‘geschoffeerd’ door De Telegraaf en vonden dat de krant ‘het recht in eigen hand had genomen’. Beide partijen klaagden ook over broodroof, maar dat liet de rechter verder links liggen. Hoofdredacteur Paradijs bromde verontwaardigd: „We maken gratis reclame voor ze!”