PvdA-leden ruziën met Samsom over defensie

Diederik Samsom presenteerde vorige week in Den Haag het verkiezingsprogramma van de PvdA. Foto Hollandse Hoogte / Evert-Jan Daniels

In de PvdA woedt een conflict over het defensiebudget. Partijleider Samsom is daarover maandag tijdens een besloten bijeenkomst gebotst met een aantal ontevreden leden, meldt NRC Handelsblad vanmiddag.

In het verkiezingsprogramma, dat vorige week werd gepresenteerd, wil de partij meer dan een miljard euro extra bezuinigen op de strijdkrachten. Internationaal geëngageerde partijleden zijn hier tegen: ze vrezen dat de PvdA straks niet meer kan voldoen aan haar eigen ambities op het gebied van vrede en veiligheid.

Samsom krijgt verwijt doordrukken bezuiniging

PvdA-leider Diederik Samsom wordt verweten de bezuiniging op weinig subtiele wijze te hebben doorgedrukt. De programmacommissie, waarin Samsom zitting heeft, zou alle partijadviesorganen inzake defensie gepasseerd hebben.

Ook Kamerlid Angelien Eijsink, defensie-expertvan de PvdA-fractie, heeft zich volgens betrokkenen tegen de extra bezuinigingen in het verkiezingsprogramma gekeerd. PvdA-leider Samsom ontkent tegenover NRC niet dat hij van mening verschilt met Eijsink, maar benadrukt dat het verkiezingsprogramma “een product van de partij, en niet van de fractie” is.

Woede-uitbarsting Samsom tijdens werkgroepbijeenkomst

Tijdens de besloten werkgroepbijeenkomst in Den Haag ontstond maandagavond een woordenwisseling tussen Samsom en defensie-expert Ko Colijn. Hij beschuldigde Samsom ervan de bezuinigingen op Defensie overhaast te hebben doorgedrukt en betrokkenen onder druk te hebben gezet. Hierop ontstak Samsom in woede. “Jij beweert dat ik niet integer ben”, beet hij Colijn toe. Na de woordenwisseling verliet Samsom het overleg.

Twee weken geleden mengde defensie-expert Colijn zich in het conflict. In een fel getoonzette column in Vrij Nederland stelde hij dat de programmacommissie “in een kwartier” had besloten tot de extra bezuiniging van een miljard. “Het Samsom-dictaat”, zo omschrijft hij het defensiebesluit van de PvdA.

Samsom spreekt de ‘vijftien minuten-claim’ van Colijn tegenover NRC tegen. “Je zou eens moeten weten hoeveel uren we aan die paragraaf besteed hebben.”

Over zijn “clash” met Colijn – die typering is van Samsom zelf – zegt hij:

“Ik heb hem met recht en rede streng toegesproken. Zijn beschuldigingen waren ongefundeerd.”

De PvdA-leider noemt de bijeenkomst van maandagavond “constructief”.