Examens goed, maar vlag kan nog niet uit

Het centraal schriftelijk eindexamen is dit jaar iets beter gemaakt dan in de voorgaande jaren. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor het aantal geslaagden, omdat leerlingen vanaf dit jaar gemiddeld minimaal een 5,5 moeten hebben voor alle eindexamenvakken. Compenseren met – in de regel – betere cijfers van de schoolexamens is niet langer toegestaan.

Dat de eindexamens beter zijn gemaakt dan vorig jaar concludeert het College voor Examens (CvE) vandaag op basis van de vastgestelde normen. Gisteren kregen 106.158 vmbo-leerlingen te horen of zij geslaagd zijn, vandaag volgt de uitslag voor 59.434 havisten en 41.278 vwo-scholieren. Maandag beginnen de herexamens.

De verwachting is dat dit jaar meer leerlingen zakken omdat de eisen zijn aangescherpt met ingang van het schooljaar 2011-2012.

Het CvE verwacht dat het percentage gezakte leerlingen „iets lager zal zijn dan eerdere berekeningen”. De koepelorganisatie in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, voorspelde afgelopen najaar al een verdubbeling van het aantal gezakte leerlingen als gevolg van de aangescherpte exameneis. Niet één op de tien, maar één op de vijf leerlingen zou zijn of haar diploma niet halen.

Het CvE, verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, kijkt alleen naar de resultaten per vak en niet naar de resultaten per leerling. Het college beschikt bovendien nog niet over de schoolexamencijfers en de samenstelling van de vakken van het gehele eindexamen van een kandidaat. Het is daardoor niet mogelijk om vast te stellen hoeveel leerlingen zijn gezakt voor het eindexamen. In september volgen de definitieve cijfers over het aantal geslaagden.

Het aantal geslaagde leerlingen is de afgelopen vijf jaar over de gehele linie gedaald, van ruim 93 procent (2006) naar 90,5 procent (2011). Het dalende percentage komt vooral voor rekening van havo en vwo.