Brussel protesteert tegen ‘populistische’ aanpassing Schengenverdrag

Het Europees Parlement heeft uit verontwaardiging de behandeling van vijf wetvoorstellen voor onbepaalde tijd uitgesteld, totdat de Europarlementariërs betrokken worden bij het besluit om het Schengenverdrag aan te passen.

Dat heeft EP-voorzitter Martin Schultz laten weten, meldt persbureau AFP. Het Parlement vreest dat grenscontroles opnieuw worden ingevoerd, nadat vorige week EU-ministers van Binnenlandse Zaken overeenkwamen dat ze zelf – zonder tussenkomst van de Europese Commissie en het EP – moeten kunnen beslissen of ze tijdelijk controles aan de nationale grenzen uitvoeren. Schultz noemde deze beslissing al een “oorlogsverklaring” richting het parlement.

Grenscontroles instellen is ‘populistisch’ besluit

Deze week liepen de gemoederen in Brussel hierover al hoog op, schrijft buitenlandredacteur Mark Beunderman vanmiddag in NRC Handelsblad. Het Parlement vindt, net als de Commissie, dat vrij personenverkeer - een van de grote Europese verworvenheden – onder druk staat. Er wordt daarom “schande” gesproken over deze “populistische” beslissing. Bij het besluit van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken speelde angst namelijk een rol, schrijft Beunderman.

‘Bij dit principebesluit, dat nog moet worden geformaliseerd, speelde angst een rol. Lidstaten vrezen voor een migrantenstroom door een mogelijke politieke chaos in Griekenland na de verkiezingen van aanstaande zondag. De situatie aan de Turks-Griekse grens, waar veel migranten Europa binnen proberen te komen, kan onhoudbaar worden. In dat geval willen de lidstaten voor maximaal zes maanden de nationale grenzen kunnen bewaken.’

‘Ont-parlementarisering’ binnen EU

Volgens Beunderman komt de hevigheid van de reacties niet alleen voort uit zorgen voor de Schengenzone. Het Parlement vreest ook voor de eigen positie, nu het schijnbaar gemakkelijk omzeild werd. Beunderman:

‘De ministers spraken af dat ze evaluaties van het Schengensysteem voortaan op basis van een ander verdragsartikel zullen uitvoeren. Het komt erop neer, zo klinkt het in Straatsburg, dat de nationale regeringen het Europarlement buitenspel willen zetten bij het toezicht op de Schengenregels. Verscheidene fracties willen de juridische truc aanvechten bij het EU-Hof van Justitie.’

Voorzitter Schultz ziet in het besluit over de invoering van tijdelijke grenscontroles een “strategie van ont-parlementarisering” binnen de EU. Volgens hem wordt het EP systematisch “buitengesloten”, de parlementariërs krijgt namelijk ook geen zegje in het nieuwe begrotingspact voor de euro.

    • Hans Klis