Deze week: 2 meisjes in ziekenhuis opgenomen

Afgelopen week zijn in Nederland zeker twee jongeren in het ziekenhuis opgenomen met een alcoholvergiftiging. Het ging om twee meisjes van vijftien en zestien jaar. Zij hadden Berenburg, wijn, Passoa en Flügel gedronken.

Bij het eerste meisje, met een alcoholpromillage van 0,8, was sprake van enkele uren verminderd bewustzijn. Het tweede meisje is ruim een half uur buiten westen geweest. Haar alcoholpromillage: 1,5. Ter vergelijking: het maximaal toegestane promillage voor automobilisten is 0,5. Dat komt neer op ongeveer twee glazen drank.

Een jongen van 17 is niet opgenomen geweest, maar heeft zich wel op de spoedeisende hulp gemeld. Zijn drankinname is onbekend.

Op verzoek van NRC Handelsblad inventariseert de polikliniek voor jeugd en alcohol van het Delftse Reinier de Graaf Gasthuis wekelijks het aantal alcoholvergiftigingen onder minderjarige jongeren in Nederlandse ziekenhuizen. De afgelopen week werden gegevens bij drie ziekenhuizen verzameld.

De afgelopen vijf weken werden bij het Reinier de Graaf Gasthuis elf andere gevallen van alcoholvergiftiging onder jongeren gemeld. Het ging om negen jongens en twee meisjes tussen de veertien en zeventien jaar. Zij hadden een alcoholpromillage tussen de 1,2 en 3,3.