Crisis? Geld voor campagne is er wél

Kees Versteegh

Crisis of niet, diverse politieke partijen gaan meer geld uitgeven aan de aanstaande verkiezingscampagne. PvdA, D66, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren hebben meer campagnegeld beschikbaar dan in 2010. Dat blijkt uit een inventarisatie van deze krant, waaraan alleen de PVV medewerking weigerde. Doordat andere partijen, zoals de VVD, de SP en het CDA, minder uitgeven, komen de uitgaven van alle partijen in de buurt van die van twee jaar geleden: rond de 10 miljoen euro.

De PvdA geeft met 1,9 miljoen euro vooralsnog het meeste uit, zo blijkt. Daarna volgt de SP met 1,6 miljoen euro. Deze partij beraadt zich nog op een aanvullende actie om bijdragen te werven onder haar leden, zoals de PvdA al heeft gepland. Het kan zijn dat de SP qua uitgaven nog wordt ingehaald door de VVD. Die heeft 1,2 miljoen euro gereserveerd, maar haalde in 2010 nog een miljoen extra op via allerlei stichtingen en bedelacties onder leden. Het CDA meldt vooralsnog 1,5 miljoen euro te hebben vrijgemaakt, relatief veel, gezien het huidige aantal zetels in de Kamer. Ondanks de door de partijen eerder beloofde transparantie over de herkomst van giften wilden de meeste hierover nog steeds geen volledige opening van zaken geven.

Dat partijen meer uitgeven is opmerkelijk, omdat de campagne vrij snel volgt op die uit 2010 en ze sowieso problemen hebben om rond te komen. Ook valt een deel van de verkiezingscampagne in de zomer, waardoor er minder bijeenkomsten hoeven te worden georganiseerd. Diverse woordvoerders wijzen er echter op dat grote uitgaven, zoals voor partijcongressen, hoe dan ook gedaan moeten worden, hoe kort de campagne ook duurt.

De partijen hebben bij deze campagne meer financiële ruimte omdat ze in 2010 twee campagnes moesten financieren, ook die voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat hoeft nu niet. Ze denken extra geld te kunnen binnenhalen omdat ze een gemotiveerde achterban hebben die gul wil geven. Dat maakt flinke uitgaven voor bijeenkomsten en tv-spotjes mogelijk.

Stemmen trekken voor 10 miljoen euro: pagina 6-7

    • Kees Versteegh