CPB: begrotingstekort Lenteakkoord voldoet aan Europese eis

Nederland, Den haag ,26-4-2012. Foto Maarten Hartman. Tweede Kamer. Kabinetscrisis. Colaflesjes en flesjes bier en nootjes zijn klaar gezet op tafel in de D66 fractievergaderzaal waar om 19.00 de fracrievoorzitters bijelkaar komen om het akkoord te bezegelen De fractievergaderzaal van D66 waar het Lenteakkoord bezegeld werd . Vandaag presenteerde het CPB de doorberekening van het akkoord, daaruit blijkt dat volgend jaar het begrotingstekort onder de Europese norm van 3 procent komt. Foto NRC / Maarten Hartman.

De plannen uit het Lenteakkoord zorgen ervoor dat het begrotingstekort onder de Europese eis van 3 procent blijft. Het tekort is volgend jaar 2,9 procent van het bruto binnenlands product.

Dat blijkt uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau van de Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief het Begrotingsakkoord voor 2013 (PDF). Volgens het CPB is het behalen van de Europese norm “vooral” een gevolg van lastenverzwaringen. Dus niet door bezuinigingen, laat politiek redacteur Erik van der Walle na het bekijken van de cijfers weten.

Lenteakkoord slechts aanzet tot forse bezuinigingen

Van der Walle wijst erop dat uit de cijfers wel blijkt dat de Europese norm van 3 procent wordt gehaald, volgens het CPB het begrotingstekort niet verder daalt de komende jaren. De EU richt uiteindelijk op een begrotingstekort van minder dan een 0,5 procent. Van der Walle:

“Hieruit blijkt dat het Lenteakkoord niet meer is dan een aanzet. Als Den Haag in 2017 een begrotingstekort van 0 procent wil hebben, dan moeten we elk jaar vijftien miljard euro bezuinigingen. Dat zijn enorme bedragen.”

CPB-directeur Coen Teulings noemt tegenover de NOS echter een bedrag van 25 miljard om te komen tot een begrotingsevenwicht in 2017. Volgens Van der Walle is de manier waarop bezuinigd wordt - structureel, onmiddellijk of over een langere tijd - verantwoordelijk voor dit verschil. Dat er bezuinigd moet worden de komende jaren is daarentegen duidelijk.

‘Nauwelijks inhaalgroei in periode 2013-2017’

Wat volgens Van der Walle opvalt is dat de economische groei volgens het CPB minder zal zijn dan de in maart voorspelde 1,25 procent, namelijk 0,75 procent. Ook stijgt de werkloosheid van 5,25 procent dit jaar naar 6 procent volgend jaar. Pas in 2017 bereikt de werkloosheid weer pas het niveau van 2011. Van der Walle:

“De economische groei berekend door het CPB is gebaseerd op een groei van de wereldhandel. Deze moet de lastenverzwaring van het Lenteakkoord compenseren, door bijvoorbeeld extra accijnzen gaan de binnenlandse bestedingen naar beneden. Maar omdat we afhankelijker worden van de groei van de wereldhandel, worden we eigenlijk afhankelijker van de euro en dat in een tijd van crisis in de eurozone.”

De koopkracht daalt volgens het CPB volgend jaar met driekwart procent. Dit betekent dat in vier opeenvolgende jaren, vanaf 2010, mensen minder te besteden hebben, schrijft persbureau Novum. De koopkrachtdaling van volgend jaar is groter dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit is het gevolg van hogere inflatie en de bevriezing van de lonen bij de overheid.

Van der Walle ziet een “harde constatering” in de cijfers van het CPB, “sinds de financiele crisis zijn we zes jaar bbp-groei kwijtgeraakt en vindt er in de periode 2013-2017 nauwelijks inhaalgroei plaats”. Van der Walle:

“Wat verder opvallend is, de onzekerheid over prognoses is erg groot. Het CPB gaat ervan uit dat politici en centrale bankiers alles doen om een verdere escalatie van de eurocrisis te voorkomen. Daardoor zou de monetaire unie en interne markt intact kunnen blijven.”

Maar met het oog op een dreigende escalatie, erkent het CPB wel voor het eerst dat het scenario bestaat dat de euro uiteen kan vallen, beaamt directeur Teulings tegenover BNR.

    • Hans Klis