Correcties en aanvullingen

Vaste en marktrente

In het artikel KPMG weigert fiat aan Portaal (13 juni, pagina 22) staat dat een woningcorporatie bij een renteswap de marktrente aan de bank betaalt en dat de bank een vaste rente terugbetaalt. Dit is niet juist. De corporatie betaalt doorgaans een vaste rente aan de bank en de bank betaalt de (variabele) marktrente terug.

Vrachtbrief

De zeventiende-eeuwse brief die staat afgebeeld bij het artikel Varen deed je met een wagen, maar wanneer was dat eigenlijk? (12 juni, pagina 4) wordt aangeduid als een kapersbrief. Dit is niet juist. Het is een vrachtbrief ofwel cognossement.